22/03/2022

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom« v študijskem letu 2022/2023

Na podlagi sklepa 6. seje Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2021/2022, z dne 16. 3. 2021, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2022/2023 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom«.

Število vpisnih mest za študijsko leto 2022/2023:
30 mest za izredni študij

Trajanje programa
1 leto (60 ECTS)

Lokacija izvedbe

Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana ali Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

Informativni dan
5. 9. 2022 ob 15:00

https://us06web.zoom.us/j/87284960766?pwd=Y01kMk1sSzJveDlNNWlmbHFIWFdTdz09

Meeting ID: 872 8496 0766
Passcode: 518813

Rok za prijavo

Prvi prijavni rok bo potekal od 1. aprila do 31. avgusta 2022 preko spletne strani FZAB http://vis.fzab.si/razpis_vnos_okuzbe.asp#. Kandidat vnese osnovne podatke v e-obrazec, po vnosu podatkov pa ga natisne in podpiše, ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošlje priporočeno po pošti ali dostavi osebno na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice s pripisom »prijava za vpis« v skladu s prijavnimi roki.

V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 5. do 9. septembra 2022.

Program se bo izvajal le pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

 Pogoji za vpis

V študijski program za izpopolnjevanje se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu 180 ECTS.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodno zaključenem študiju in morebitnih dosežkih na strokovnem področju v naslednjem razmerju:

  • povprečna ocena študija (50 %),
  • ocena diplomskega dela (40 %) in
  • morebitni dosežki na strokovnem področju (10 %).

Vse informacije o študiju so na spletni strani FZAB: http://www.fzab.si/.

V primeru vprašanj pokličite na telefonski številki (0)5 93 39 580 oz. 04 5869 361 ali pišite na e-naslov: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si

 

doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja