22/03/2022

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program (mag./2l.) »Napredna zdravstvena nega« Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2022/2023

Na podlagi sklepa 6. seje Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2021/2022, z dne 16. 3. 2022, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v študijskem letu 2022/2023 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2l.).

Število vpisnih mest za  študijsko leto 2022/2023
30 mest za izredni študij.

Trajanje programa / Pridobljen strokovni naslov

2 leti (120 ECTS); magistrica zdravstvene nege / magister zdravstvene nege

Lokacija izvedbe
Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a.

Informativni dan
26. 5. 2022 in 5. 9. 2022 ob 15:00

https://us06web.zoom.us/j/84589196345?pwd=RHdHeXp2RlpJVEQ2U21uZ0xBaGc1QT09

Meeting ID: 845 8919 6345
Passcode: 717076

http://www.fzab.si

Rok za prijavo

Prvi prijavni rok bo potekal od 1. aprila do 31. avgusta 2022 preko spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava

V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 5. do 9. septembra 2022. Prvi prijavni rok je namenjen slovenskim državljanom, državljanom članic Evropske unije in tujcem, drugi prijavni rok je namenjen le slovenskim državljanom.

Ker program ni koncesioniran, se bo izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis

V študijski program druge bolonjske stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2I.) se lahko vpiše kdor ima: 

  1. zaključen študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) v obsegu 180 ECTS. 
  2. zaključen visokošolski triletni strokovni študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo ZVIS.
  3. zaključen višješolski študij zdravstvene nege pred uvedbo triletnega študija zdravstvene nege in zaključen univerzitetni študij pred novelo ZVIS.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno vseh predmetov zaključenega študija (80 %).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih dostavi osebno na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin , Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom »prijava za vpis« v skladu s prijavnimi roki.

Vse informacije o študiju so na spletni strani FZAB: http://www.fzab.si/.

V primeru vprašanj pokličite na telefonsko številko (0)5 93 39 580 ali pišite na e-naslov: referatlj@fzab.si.

doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja