03/05/2022

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnika študentov v Upravni odbor Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 13. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Ur. list RS, št. 2/20) in 58. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020 je doc. dr. Sanela Pivač, dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, sprejmela naslednji Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnika študentov v Upravni odbor Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Kandidatura za člana Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

 

doc. dr. Sanela Pivač, 
Dekanja