16/05/2022

Novosti knjižnice v obdobju november 2020 - december 2021

Bolezni gibal, patologija lokomocije, mišičnoskeletni sistem

Hussein, Mohsen. Ortopedija za fizioterapevte. Novo mesto : Fakulteta za zdravstvene vede ; Ljubljana : Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe : Inštitut za celično regenerativno medicino, 2021. COBISS ID 61415939
 
Aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu : učbenik / uredila Dorjana Zerbo Šporin. Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2021. COBISS ID 76722947
 
Zdravstvena nega
 
Hamric and Hanson's advanced practice nursing : an integrative approach / [edited by] Mary Fran Tracy, Eileen T. O'Grady. St. Louisi : Elsevier, cop. 2019. COBISS ID 26632963
 
Whetstone Foster, Janet G. Prevost, Suzanne S. Advanced practice nursing of adults in acute care. Philadelphia : F.A. Davis Company, cop. 2012. COBISS ID 83048707
 
Rajgelj, Rozalija. Babice v Kranju in okoliških vaseh pred letom 1950. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2021. COBISS ID 57592579
 
Fizioterapija

Hlebš, Sonja. Manualna terapija - sklepna mobilizacija udov : testiranje in terapija / Sonja Hlebš ; v sodelovanju z Branko Slakan-Jakovljević in Matthiasom Klauserjem ; [fotografije Tomaž Prošek, Matthias Klauser]. Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2020. COBISS ID 303480576
 
Bolezni prebavil

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji. Strokovni seminar (29 ; 2021 ; Laško). Biološki material v endoskopiji in gastroenterologiji : zbornik predavanj XXIX. strokovnega seminarja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, Laško, 24. september 2021 / [urednica Marija Petrinec Primožič]. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji. COBISS ID 76433667

Javna in poklicna organizacija zdravja

Multidisciplinarnost, kompetence, kultura varnosti : ali je pacient v središču zdravstvene obravnave? / 12. dan Angele Boškin, 11. 4. 2019, Bled ; [urednica Sandra Jerebic]. Jesenice : Splošna bolnišnica, 2019. COBISS ID 299341312
Essential public health : Theory and practice / edited by Stephen Gillam, Jan Yates and Padmanabhan Badrinath. Cambridge : Cambridge University Oress, 2012. COBISS ID 90541571
 
Fundamentals of person-centred healthcare practice / edited by Brendan McCormack ... [et al.]. Hoboken : Wiley-Blackwell, cop. 2021. COBISS ID 64589059
 
Psihologija
 
Selič-Zupančič, Polona. Psihologija bolezni našega časa. Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1999. COBISS ID 80347392
 
Sociologija

Sladkorna bolezen : povezovanje medicine in humanističnih ved : za zdravstvene delavce / [urednici Milenka Poljanec Bohnec, Mateja Tomažin Šporar ; fotografije osebni arhiv in javno dostopno na spletu]. Ljubljana : Slovensko osteološko društvo, 2019. COBISS ID 302020096
 
Znanstveno-raziskovalno delo

Research methods in health promotion / edited by Laura F. Salazar ... [et al.]. San Francisco, CA : Jossey -Bass, cop. 2015. COBISS ID 1540550852
 
Statistics for environmental engineers / Paul Mac Berthouex, Linfield C. Brown. Boca Raton : Lewis Publishers, cop. 2002. COBISS ID 3499883
 
James S. Hawkes, William H. Marsh. Discovering statistics. [Charleston] : Hawkes, cop. 2005. COBISS ID 3552107