03/06/2022

Sodelujte v spletni raziskavi o epidemiji COVID-19

Na FZAB pričenjamo z mednarodno raziskavo »Globalni pogled zaposlenih v zdravstveni in babiški negi na delo med epidemijo covida-19 – primer Slovenije«. Zasnovo raziskave so pripravili Rory Meyers College of Nursing in Grossman School of Medicine, New York University. Nosilka raziskave je Allison Squires, PhD, RN, FAAN, Associate Professor & Director, PhD Program, Rory Meyers College of Nursing. Raziskovalna skupina za izvedbo v Sloveniji je v sestavi red. prof. dr. Brigita Skela Savič (odgovorna raziskovalka), doc. dr. Sanela Pivač, doc. dr. Sedina Kalender Smajlović, Barbara Benedik, pred. in izr. prof. dr. Mirna Macur. Za izvedbo raziskave smo pridobili soglasje KME RS.

Namen raziskave je ugotoviti izkušnje medicinskih sester, tehnikov zdravstvene nege in babic z zdravstveno obravnavo pacientov obolelih s COVID- 19 in njihovo dojemanje obvladovanja razmer v času epidemije v Sloveniji ter spoznanja raziskave primerjati z globalno raziskavo ter tako prispevati k globalnemu razumevanju in krepitvi znanja za morebitne epidemije in pandemije v prihodnosti.


Znanje, pogoji dela in klinične izkušnje izvajalcev zdravstvene in babiške nege predstavljajo pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost zdravstvene oskrbe, zato z raziskavo želimo ugotoviti, s katerimi izzivi in težavami so se izvajalci zdravstvene in babiške nege v času pandemije COVID – 19 srečali in kakšne so bile njihove klinične izkušnje v zagotavljanju neposredne zdravstvene nege pacientom s COVID – 19.


Raziskava ima presečni dizajn, vprašalnik ima 61 vprašanj. V vsebinskem delu so vprašanja, ki se nanašajo na izkušnje medicinskih sester in babic s pandemijo COVID-19, zdravstveno obravnavo pacientov v času pandemije, zagotavljanjem varovalne opreme, statusom lastnega cepljenja ali prebolevnosti, obravnava na delovnem mestu (plačilo, odsotnosti), nasilje na delovnem mestu, delo preko polnega delovnega časa, zaznavanje simptomov kot so tesnoba, depresija in nemoč, idr. Raziskava bo potekala anonimno, vključeni v raziskavo lahko kadarkoli odstopi iz raziskave. Tveganje za zdravje vključenih oseb ni, saj ne gre za intervencijsko raziskavo.


Dostop do vprašalnika je na linku:
https://www.1ka.si/a/dcd3f49b  

Vljudno vabljeni k sodelovanju v raziskavi vsi zaposleni v zdravstveni in babiški negi, ki ste sodelovali ali še sodelujete v obravnavi pacientov s COVID - 19.


Red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Vodja raziskave v Sloveniji

 

Doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja FZAB