10/06/2022

15 let Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

 


JESENICE, 10. junij 2022 – Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je na Mednarodni znanstveni konferenci, ki je včeraj na Bledu ponovno zbrala domače in tuje strokovnjake različnih zdravstvenih ved, obeležila 15. obletnico svojega delovanja. Fakulteta, katere ustanoviteljica je Občina Jesenice, je z ambicioznimi razvojnimi pristopi akreditirala že deset študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah, v aktualnem študijskem letu pa je izobraževanje na FZAB uspešno zaključila tudi prva generacija diplomiranih fizioterapevtk in fizioterapevtov. 

»Na prehojeno pot smo zelo ponosni, saj smo tako doma kot v tujini prepoznani kot fakulteta z izjemno ekipo visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, ki je razvila plodno sodelovanje z učnimi bazami ter vzpostavila odmevne razvojne in raziskovalne projekte. Hkrati sta nas zadnji dve leti še dodatno opomnili, da izobražujemo za poklice prihodnosti, naši diplomanti pa so s svojim znanjem nepogrešljivi za učinkovito obvladovanje številnih izzivov, s katerimi se danes sooča slovensko zdravstvo,« je povedala doc. dr. Sanela Pivač, dekanja FZAB. 

»Tudi za prihodnost imamo pripravljene ambiciozne razvojne načrte. Med drugim si želimo povečati število vpisnih mest za prvostopenjski študijski program Zdravstvena nega ter zanje pridobiti potrebno koncesijo, saj vemo, da gre za poklic, ki je izrazito deficitaren. Prav tako si prizadevamo izboljšati prostorske pogoje z večjimi predavalnicami ter dodatnimi prostori za izvajanje kabinetnih vaj in za zaposlene. Imamo velik potencial, da ob pridobitvi potrebnih virov še v večji meri prispevamo k reševanju kadrovske krize v slovenskem zdravstvu,« dodaja doc. dr. Pivač.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, katere začetki delovanja segajo v študijsko leto 2007/2008 (takrat še kot Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice), je kot prva zdravstvena fakulteta v Sloveniji pridobila mednarodno akreditacijo za študij zdravstvene nege na prvi in drugi bolonjski stopnji, v njenem naboru akreditiranih študijskih programov pa so še programi fizioterapije (prva bolonjska stopnja), promocije zdravja (druga bolonjska stopnja), doktorskega študija zdravstvenih ved (tretja bolonjska stopnja) ter štirje programi za izpopolnjevanje po prvostopenjskem študiju. Fakulteta ima sedež na Jesenicah, študijske programe pa izvaja na Jesenicah in v Študijskem središču Ljubljana.

Doslej je izobraževanje na FZAB zaključilo že 611 diplomantov zdravstvene nege, 14 diplomantov fizioterapije, 41 magistrov zdravstvene nege in pet magistrov promocije zdravja.

Fakulteta prav tako redno organizira različne uveljavljene dogodke, ki povezujejo raziskovalce in strokovnjake iz akademskih in kliničnih okolij, kot je Mednarodna znanstvena konferenca.

15. mednarodna znanstvena konferenca

Mednarodna znanstvena konferenca je včeraj na Bledu že petnajstič povezala slovenske in tuje raziskovalce, teorijo s prakso, klinična okolja z visokošolskimi ustanovami ter široko paleto zdravstvenih ved – od zdravstvene nege in promocije zdravja do fizioterapije in drugih ved. Letošnji dogodek je potekal pod naslovom Digitalizacija in edukacija v zdravstvenih vedah, udeležilo pa se ga je več kot 80 udeležencev.

»Po zahtevnem obdobju, ko smo marsikdaj svoje raziskovalno, razvojno, pedagoško ali drugo delo lahko izvajali le z uporabo digitalnih tehnologij, smo v rdečo nit konference vpletli ravno digitalizacijo in nove pristope k edukaciji. Menimo namreč, da je sedaj pravi trenutek, da temeljito pretresemo in kritično ovrednotimo dosedanje izkušnje, pridobljena spoznanja pa uporabimo za izboljšanje obravnave posameznikov. Digitalizacija zdravstva in izredno hiter tehnološki razvoj namreč od vseh, ki so vključeni v zagotavljanje zdravstvenih storitev, zahtevata povsem nova znanja in perspektive,« je povedala doc. dr. Pivač.

Aspherjev Forum mladih raziskovalcev

Mednarodna znanstvena konferenca je letos gostila tudi mlade raziskovalce v okviru The Young Researcher Foruma, najpomembnejšega letnega dogodka mednarodnega združenja Aspher, ki povezuje šole na področju javnega zdravja v Evropi. Cilj dogodka je, da mladim raziskovalcem – dodiplomskim in podiplomskim študentom ter mlajšim diplomantom in članom akademske skupnosti – ponudi enkratno priložnost za mednarodno predstavitev njihovega dela in povezovanje s sovrstniki.

Na Bledu je svoje prispevke predstavilo devet mladih raziskovalcev, za najboljšega pa je strokovna žirija izbrala Dennisa Wienanda (Oddelek za zdravstveno ekonomiko pri Centru za javno zdravje,  Zdravstvena univerza Dunaj) s prispevkom Estimating the Public Health Impact of Excess Physical Comorbidities Associated with Mental Health Disorders in Europe: Structured Review, Meta-Analysis and Population-Level Extrapolation of Existing Epidemiological Evidence.

O Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je sodobna in ambiciozna fakulteta, ki nudi kakovostno visokošolsko izobrazbo z naprednimi pedagoškimi pristopi, razvejanim mednarodnim sodelovanjem ter izjemnim poudarkom na raziskavah in razvoju.