27/10/2019

Procare objava kratkega povzetka skupnega poročila WP1

Danes se poudarja na dokazih podprto delovanje znanstvenih disciplin. Znanstveno-raziskovalnemu delu bodo morale slediti tudi diplomirane medicinske sestre, katerih delovne obveznosti so tudi sodelovanje pri raziskovanju in izvajanje na dokazih podprte prakse, kar soustvarja aktivno delovno okolje ter kakovostno in varno obravnavo pacientov. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) se je na slednje odzvala s prijavo projekta na mednarodni razpis. Pridobila je Erasmus+ projekt z naslovom Hospitals and faculties together for

prosperous and scientific based healthcare (ProCare). Vsebina projekta je v skladu z evropskimi cilji glede modernizacije evropskega visokošolskega prostora in prosto dostopnih on-line izobraževalnih virov. Projekt je tudi odgovor na dva izziva direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in sveta - 1. zagotoviti, da države EU tesneje sodelujejo v interesu pacientov in 2. izpolnjevanje pričakovanj pacientov glede najvišje kakovosti zdravstvenega varstva. Bolnišnice in fakultete v projektu bodo z mnogimi aktivnostmi sodelovale pri razvoju in izboljšanju
zdravstvene nege in s tem zdravstvene oskrbe pacientov.
 
Na naslednji povezavi najdete prve izsledke raziskav v okviru delovnega paketa1: LINK
 
več o projektu: