28/07/2022

Novosti knjižnice v obdobju januar - junij 2022

 Raziskovanje

Bahun, Mateja: Vzpostavitev spremljanja kompetenc diplomantov med izobraževanjem in prenosom v prakso : cilj 1 : 1. del - kvalitativna raziskava - fokusne skupine - delodajalci : zaključno poročilo : projekt: koncesijska pogodba št.: C3330-17-500125 o financiranju študijske dejavnosti in interesne dejavnosti študentov v obdobju 2017-2020. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2020. COBISS ID 35629571

 

Bahun, Mateja: Predictors of missed nursing care in Slovenia hospitals : Research plan : Scientific research work and methods: quantitative, qualitative and mix methods : Health Care Sciences Doctoral Study (PhD). Jesenice : [M. Bahun], 2020 COBISS ID 1559680

 

Bahun, Mateja: Vzpostavitev spremljanja kompetenc diplomantov med izobraževanjem in prenosom v prakso : cilj 1 : 2. del - kvantitativna raziskava - delodajalci in diplomanti : zaključno poročilo : projekt: koncesijska pogodba št.: C3330-17-500125 o financiranju študijske dejavnosti in interesne dejavnosti študentov v obdobju 2017-2020. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2020 COBISS ID 35938563

 

Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based health care (ProCare) : WP 1 - Identifying various aspects of the nursing work environment : Study & analyse enablers/barriers in facilitating nurses to do research : Raziskovalno poročilo / Mateja Bahun ... [et al.]. Jesenice : [Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin], 2020. COBISS ID 51054851

 

Kalender Smajlović, Sedina: Poročilo o implementaciji Smernic za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena ngea (VS) : Interno poročilo : Koncesijska pogodba št.: C3330-17-500125 o financiranju študijske dejavnosti in interesne dejavnosti študentov v obdobju 2017 - 2020. Jesenice : [Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin], 2021 COBISS ID 102946307

 

Pivač, Sanela: Presentation of study results WP 2 - Knowledge Triangle, Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based healthcare (ProCare) : Conducting the study on linking HEIs and hospitals at the national level : Linking higher education, research and hospitals for nursing research development : research report. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2020 COBISS ID 41806851

 

Pivač, Sanela: Predstavitev rezultatov raziskave WP 2 - Knowledge Triangle, Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based healthcare (ProCare) : Conducting the study on linking HEIs and hospitals at the national level : Linking higher education, research and hospitals for nursing research development : raziskovalno poročilo. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2020 COBISS ID 40544259

 

Zhetmecova, Zhuldyz: National educational materials on evidence-based nursing for medical universities, colleges and health care facilities : WP2.2 Efficiency and quality by evidence based nursing : ProInCa Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health services' transition. [Jesenice] : [Angela Boškin Faculty of Health Care], 2021 COBISS ID  53862403

 

Recommendations on enhancing evidence-based nursing for the Ministry of Kazakhstan : WP2.2 Efficiency and quality by evidence based nursing : ProInCa Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health services' transition / Zhuldyz Zhetmecova ... [et al.]. [Jesenice] : [Angela Boškin Faculty of Health Care], 2021 COBISS ID 53858307

 

Zdravstvena nega

 

Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti babištva / [glavna in odgovorna urednica Monika Ažman]. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2021 COBISS ID 57589251

 

Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege z razlago / [člani delovne skupine - avtorji dokumenta Jože Prestor ... [et al.] ; urednika Monika Ažman, Jože Prestor]. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2021 COBISS ID 71620099

 

Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe / [glavna in odgovorna urednica Monika Ažman]. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2021 ID  36658691

 

Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in babiški negi / [urednika Zdenka Kramar, Branko Bregar]. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2021 COBISS ID 65033219

 

Temeljni pojmi in predlagano izrazoslovje v paliativni oskrbi / avtorji Maja Ebert Moltara ... [et al.] ; [glavna urednica Maja Ebert Moltara]. Ljubljana : Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, 2020 COBISS ID 41302787

 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji. Strokovni seminar, 29 , 2021, Laško: Biološki material v endoskopiji in gastroenterologiji : zbornik predavanj XXIX. strokovnega seminarja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, Laško, 24. september 2021. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, 2021 COBISS ID 76433667

 

Zurc, Joca: Development of clear definition of health care improvement science (HIS) : final report of the Delphi survey. Jesenice : [Faculty of Health Care Jesenice], 2014 COBISS ID 1024295982

 

Fizioterapija

 

Hlebš, Sonja: Manualna terapija - sklepna mobilizacija udov : testiranje in terapija. 1. ponatis 2. izd.. Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2020 COBISS ID 303480576

 

Javno zdravje

 

Ko nam jo možgani zagodejo z zasvojenostmi, srečanje , 2021, Bled: Ko nam jo možgani zagodejo z zasvojenostmi : Bled, 8. september 2021 : zbornik predavanj strokovnega srečanja. Kranj : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, 2021 COBISS ID 76510979

 

Poskrbimo za zdravje doma in v službi, srečanje , 2020, Bled: Poskrbimo za zdravje doma in v službi : Bled, 12. marec 2020 : zbornik predavanj strokovnega srečanja. Kranj : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, 2020 COBISS ID 304413696

 

Učinkovito upravljanje s časom : zbornik predavanj strokovnega srečanja, Jesenice 3. marec 2016 / urednica Alenka Bijol. Kranj : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, 2016 COBISS ID 4858545

 

Anatomija

 

Gošnak Dahmane, Raja: Anatomija za zdravstvene delavce. 1. izd.. Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2021 COBISS ID 65886467