01/09/2022

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program (mag./2l.) »Promocija zdravja« Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2022/2023

Na podlagi sklepa 6. seje Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2021/2022, z dne 16. 3. 2022, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v študijskem letu 2022/2023 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje Promocija zdravja (mag./2l.).

Število vpisnih mest za študijsko leto 2022/2023:

30 mest za izredni študij.

Trajanje programa / Pridobljen strokovni naslov

2 leti (120 ECTS); magistrica promocije zdravja / magister promocije zdravja

Lokacija izvedbe
Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a.

Informativni dan
5. 9. 2022 ob 15:00

https://us06web.zoom.us/j/88983695679?pwd=Z0FXMm9XTkNhd1JKWWVVeFhyWTVWQT09

Meeting ID: 889 8369 5679
Passcode: 319424

Rok za prijavo

Drugi prijavni rok bo potekal od 5. do 9. septembra 2022 preko spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava

Drugi prijavni rok je namenjen le slovenskim državljanom.

Ker program ni koncesioniran, se bo izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:  

1.    V študijski program druge bolonjske stopnje Promocija zdravja (mag./2l.) se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo. To so študijski programi, ki imajo v okviru dodiplomskega študija temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni.

2.    Študenti drugih študijskih smeri morajo opraviti diferencialni izpit v obsegu do 10 ECTS na področju manjkajočih vsebin (temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni), ki bodo določene na individualni ravni na Komisiji za študijske in študentske zadeve in na Senatu FZAB. Študent mora diferencialne izpite opraviti tekom študija in niso pogoj za vpis v program.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno vseh predmetov zaključenega študija (80 %).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih dostavi osebno na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom »prijava za vpis« v skladu s prijavnimi roki.

Vse informacije o študiju so na spletni strani FZAB: http://www.fzab.si/.

V primeru vprašanj pokličite na telefonsko številko (0)5 93 39 580 ali pišite na e-naslov: referatlj@fzab.si.

doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja