10/01/2021

Erasmus+ razpis za MOBILNOSTI VSU in OSEBJA_2020/2021

 RAZPIS 
   ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI VSU FZAB/OSEBJA FZAB ZA NAMEN POUČEVANJA ALI USPOSABLJANJA  NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI 
 V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

za študijsko leto 2020/2021

Mobilnost VSU FZAB/osebja FZAB z namenom poučevanja ali usposabljanja 

Razpis omogoča sofinanciranje mobilnosti z namenom izvajanja pedagoških obveznosti ali usposabljanja na instituciji gostiteljici. Institucije gostiteljice so partnerske institucije v tujini, na katerih lahko VSU FZAB/osebje FZAB opravi pedagoške obveznosti ali usposabljanje. Partnerske institucije so tiste institucije s katerimi ima FZAB podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi. 

 
 
Mobilnost z namenom poučevanja mora trajati najmanj 5 delovnih dni, opraviti je potrebno najmanj 8 pedagoških ur na teden. Partnerska visokošolska institucija v tujini (institucija gostiteljica) se mora pred začetkom obdobja mobilnosti strinjati s programom predavanj, ki jih bodo opravljali gostujoči učitelji. Tudi mobilnost z namenom usposabljanja mora trajati najmanj 5 delovnih dni. 

Cilji tovrstne mobilnosti so: 
  • omogočiti, da VSU/osebje na izobraževalni instituciji pridobijo (praktično) znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, 
  • ustvariti povezave med visokošolskimi zavodi,
  • spodbujati mobilnost pri VSU/osebju. 
 Postopek prijave
  • VSU FZAB/osebje FZAB na spletni strani FZAB preveri seznam partnerskih inštitucij, kjer lahko v študijskem letu 2019/2020 opravijo mobilnost z namenom poučevanja oz. usposabljanja, 
  • VSU FZAB/osebje FZAB izpolni obrazec za prijavo in dokument pošljejo na naslov: kpesjak@fzab.si
  • Prednost pri prijavi in izboru imajo polno in dopolnilno zaposleni na FZAB. 

Pomembne informacije za vas se nahajajo tudi v Erasmus listini za visoko šolstvo