29/12/2022

PRVI ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE NA FZAB

Ana Gianini, študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zdravstvene vede, je danes uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Učinki uporabe hibridne inzulinske črpalke na kakovost vodenja sladkorne bolezni tipa 1 pri otrocih in mladostnikih – mešani raziskovalni dizajn.

Doktorsko delo je bilo pripravljeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Nataše Bratina, dr. med., (UKC Ljubljana in MF UL) in somentorstvom prof. dr. Brigite Skele Savič, znan. svet., (FZAB). Komisijo za zagovor so sestavljali predsednik prof. dr. Andrej Janež, dr. med., (UKC Ljubljana in MF UL) ter članici izr. prof. dr. Maja Drobnič Radobuljac, dr. med., (PK Ljubljana) in izr. prof. dr. Bojana Lobe (UL FDV in FZAB). 

Dr. Ani Gianini iskreno čestitamo!