09/01/2023

Spoznanja raziskave o delovni sili v zdravstveni negi (RN4CAST) v izbranih slovenskih bolnišnicah

 Spoštovani, 

objavljamo poročilo raziskave Spoznanja raziskave o delovni sili v zdravstveni negi (RN4CAST) v izbranih slovenskih bolnišnicah, avtorice red. prof. dr. Brigite Skela Savič, znanstvene svetnice. 

V raziskovalni skupini za izvedbo raziskave so sodelovali:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica (vodja raziskave, FZAB),
doc. dr. Tit Albreht (NIJZ),
prof. dr. Walter Sermeus (Univerza Leuven, vodja raziskave v EU),
Mateja Bahun, viš. pred. (FZAB),
Allison Squires (New York Univerza),
Simon Dello (Univerza Leuven),
izr. prof. dr. Bojana Lobe (UL FDV).

Poročilo raziskave