03/03/2023

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov Akademskega zbora FZAB

Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, doc. dr. Sanela Pivač je na podlagi 78. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020 sprejela naslednji Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov Akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. 

Kandidatura za predstavnika študentov Akademskega zbora FZAB  

doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja