31/03/2023

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju« v študijskem letu 2023/2024

Na podlagi sklepa 1. izredne seje Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2022/2023, z dne 30. 3. 2023, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2023/2024 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju«.

Število vpisnih mest za študijsko leto 2023/2024
30 mest za izredni študij

Trajanje programa
1 leto (60 ECTS)

Lokacija izvedbe
Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana ali Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

Informativni dan
4. 9. 2023 ob 15:00 uri

Rok za prijavo
Prvi prijavni rok bo potekal od 3. aprila do 31. avgusta 2023 preko spletne strani FZAB https://vis.fzab.si/razpis_vnos_mentorstvo.asp#. Kandidat vnese osnovne podatke v e-obrazec, po vnosu podatkov pa ga natisne in podpiše, ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošlje priporočeno po pošti ali dostavi osebno na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice s pripisom »prijava za vpis« v skladu s prijavnimi roki.

V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 4. do 11. septembra 2023.

Pogoji za vpis:
V študijski program za izpopolnjevanje se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu 180 ECTS  in imajo 3 leta delovnih izkušenj na področju zdravstva.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodno zaključenem študiju in morebitnih dosežkih na strokovnem področju v naslednjem razmerju:

  • povprečna ocena študija (50 %),
  • ocena diplomskega dela (40 %) in
  • morebitni dosežki na strokovnem področju (10 %).

Vse informacije o študiju so na spletni strani FZAB: http://www.fzab.si/.

V primeru vprašanj pokličite na telefonski številki (0)5 93 39 580 oz. 04 5869 361 ali pišite na e-naslov: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si


doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja