20/04/2023

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin objavlja prosto delovno mesto

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V REFERATU ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE VII/1 - M/Ž 

Rok za prijavo prične teči z dnem objave oglasa in traja do 28. 4. 2023. Kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in dokazili o doseženi izobrazbi pošljejo po pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, s pripisom »Za razpis«, ali po e-pošti na naslov dekanat@fzab.si.


doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja