25/05/2023

Informativni dan za podiplomski študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju«

Informativni dan za podiplomski študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju« bo potekal dne 25. 5. 2023 ob 15:00 prek Zooma.

Zoom povezava: https://us06web.zoom.us/j/86821276373?pwd=dnNLcjNsdjFTQWl3SGVJUklUdFYxZz09 
Meeting ID: 868 2127 6373 
Passcode: 085681 

Število vpisnih mest za študijsko leto 2023/2024
30 mest za izredni študij

Trajanje programa
1 leto (60 ECTS)

Lokacija izvedbe
Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana ali Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

Rok za prijavo
Prvi prijavni rok bo potekal od 3. aprila do 31. avgusta 2023 preko spletne strani FZAB https://vis.fzab.si/razpis_vnos_mentorstvo.asp#. Kandidat vnese osnovne podatke v e-obrazec, po vnosu podatkov pa ga natisne in podpiše, ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošlje priporočeno po pošti ali dostavi osebno na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice s pripisom »prijava za vpis« v skladu s prijavnimi roki.

V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 4. do 11. septembra 2023.

Pogoji za vpis
V študijski program za izpopolnjevanje se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu 180 ECTS  in imajo 3 leta delovnih izkušenj na področju zdravstva.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodno zaključenem študiju in morebitnih dosežkih na strokovnem področju v naslednjem razmerju:

V primeru vprašanj pokličite na telefonski številki (0)5 93 39 580 oz. 04 5869 361 ali pišite na e-naslov: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si


doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja