19/06/2023

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev nadomestnega člana Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 55. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 56. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020, dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, doc. dr. Sanela Pivač sprejme naslednji Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev nadomestnega člana Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

PREDLOG KANDIDATA ZA NADOMESTNEGA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja