25/07/2023

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin objavlja prosto delovno mesto

 Visokošolski učitelj UNI za področje predmetov zdravstvenih ved

 
Rok za prijavo prične teči z dnem objave oglasa in traja do 9. 8. 2023. Kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in dokazili o doseženi izobrazbi pošljejo po pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, s pripisom »Za razpis«, ali po e-pošti na naslov dekanat@fzab.si.
 
doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja