20/11/2023

Študentke in študenti FZAB na 3. zdravstvenem kampu Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva

Študentke in študenti FZAB in ostalih zdravstvenih fakultet so se med 17. in 19. novembrom družili, izobraževali in navezovali nove stike na že 3. zdravstvenem kampu v organizaciji Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva, ki deluje pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Na delovnem taboru s tematiko množičnih nesreč so študentje sodelovali na različnih delavnicah, na katerih so preizkušali svoje znanje, in strokovnih predavanjih s področij primarne in sekundarne triaže, Manchestrske triaže, dispečerstva v zdravstvu ter psihologije in duhovnega vidika zdravstvene nege.
V imenu Študentskega sveta FZAB se za udeležbo zahvaljujemo vsem študentkam in študentom naše fakultete, ki je bila številčno najbolj zastopana fakulteta na kampu, ter vsem ostalim študentom, ki so se kampa udeležili. S tem smo vsi skupaj poskrbeli za dobro druženje, širjenje obzorij in mreženje med seboj.
 
Dejan Kovač
Študentski svet FZAB