27/11/2023

FZAB gostila zaključno konferenco evropskega projekta DELIVER

JESENICE, 27. 11. 2023 – Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je v petek, 24. novembra 2023, v Ljubljani gostila zaključno konferenco evropskega projekta DELIVER, ki združuje partnerje z Danske, iz Italije, Katalonije in Slovenije.
Cilj projekta DELIVER (Digital EducationaL programme invoIVing hEalth pRofessionals), ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus+, je dvig digitalnih kompetenc zdravstvenih strokovnjakov, kar bo omogočilo digitalno preobrazbo zdravstva v Evropi. V okviru projekta je bil razvit tudi nov program za e-učenje.
»Zahteve, da se digitalizira čim več procesov, se danes pojavljajo v vseh panogah in vseh organizacijah, saj digitalizacija obeta nižje stroške, večjo učinkovitost in okretnost, večje udobje in tako dalje. A vendarle je zdravstvo tudi na področju digitalizacije edinstveno, saj je in mora biti v središču vseh naših prizadevanj človek – pacient, skrb za njegovo zdravje in dobro počutje,« je uvodoma povedala doc. dr. Sanela Pivač, dekanja FZAB. »Digitalizacija vsem v zdravstvu nalaga dodatne naloge: poskrbeti moramo namreč ne le za nižje stroške, učinkovitost in okretnost, temveč tudi za večjo vključenost pacientov v lastno obravnavo in to ne glede na njihove raznolike osebne razmere in znanje. Hkrati moramo poskrbeti za dvig varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave, spoštovanje človekovega dostojanstva in transparentnost delovanja vseh delov zdravstvenega sistema. In nenazadnje: preprečevati moramo neenakosti in vsem zagotoviti oskrbo, ki jo potrebujejo. Velika pričakovanja in zahtevni cilji, ki od vseh zahtevajo, da kar najbolje povežejo sodobne tehnologije, znanje in ljudi.«
»Zakaj potrebujemo digitalne kompetence? Kratek odgovor je, da se svet okoli nas spreminja. Digitalizacija ni namenjena zniževanju stroškov, vendar prinaša dolgoročne prednosti,« je dejala Linda Justi, vodja projekta DELIVER. »Glavni cilji projekta DELIVER so razvoj spletne platforme za e-učenje, skupnega transnacionalnega učnega programa z akreditiranim kurikulumom in e-učnih orodij, ki podpirajo zdravstvene vodje pri digitalni preobrazbi.« 
»Tehnologije danes ni težko kupiti, vendar vedno dobimo odziv, da za to nimamo pravne podlage. Gre za veliko oviro pri vsem, kar želimo narediti. Potrebujemo zakon o digitalizaciji zdravstva, saj trenutno pacienti v Sloveniji nimajo vseh svojih zdravstvenih podatkov na enem mestu. Še vedno naokoli prenašamo izvide, radiološke slike, vsak zdravnik si ne more ogledati istih fotografij ali istih izvidov. To želimo postaviti na eno mesto: enoten elektronski zdravstveni karton za 2 milijona ljudi,« je slovenske načrte na področju digitalizacije predstavila Alenka Kolar, generalna direktorica Direktorata za zdravstvo pri Ministrstvu za zdravje. 
 
Nov program za e-učenje
 
V okviru projekta je bil vzpostavljen nov program za e-učenje DELIVER, ki zdravstvenim strokovnjakom in vodjem približa najpomembnejša digitalna znanja. 
Program sestavlja zbirka mikromodulov v šestih temah in je na voljo v slovenskem, angleškem, italijanskem, španskem, katalonskem in danskem jeziku. Ciljna skupina so inštruktorji in učitelji, ki lahko gradivo uporabljajo pri pouku v razredu, lahko pa služi tudi za samostojno učenje.
Projekt DELIVER koordinira Center za zdravstvene inovacije južne Danske Syddansk Sundhedsinnovation, ob Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin pa sodelujeta še katalonska javna agencija Fundació TIC Salut Social in Univerza v Vidmu. Triletni projekt se bo zaključil 30. decembra 2023.