18/06/2024

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov v Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, doc. dr. Sanela Pivač, na podlagi 13. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, (Uradni list RS, št. 2/20 in 99/23) in 38. člena Pravilnika o volitvah organov FZAB z dne 12. 2. 2020 sprejme naslednji Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov v Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. 

Obrazec: Kandidatura za predstavnika študentov v Senatu FZAB

 

doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja