03/01/2012

Drugo predavanje s praktičnimi delavnicami s področja izobraževanja za pridobitev znanj in veščin za učinkovitejši študij

Drugo predavanje s področja izobraževanja za pridobitev znanj in veščin za učinkovitejši študij z naslovom »Načrtovanje izpitnih obveznosti« je izvedel doc. dr. Marko Radovan, iz Oddelka za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Predavanje s praktičnimi prikazi in vajami je vključevalo naslednje tematike:
 

  • Načrtovanje študijskih ciljev
  • Tehnike organizacije časa s poudarkom na načrtovanju opravljanja izpitov
  • Pristopi k učenju in učne strategije.


Predavanje se je izvedlo na pobudo Študentskega sveta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, študentov tutorjev in potrditve predloga na 2. redni seji Senata VŠZNJ, dne 16. 11. 2011.


Fotografije drugega predavanja


 

doc. dr. Joca Zurc
Prodekanja za izobraževanje
doc. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja