24/01/2012

Izvedba predmet Varnost pacientov bo vrednotena s strani WHO

 


 

Izvedba predmet Varnost pacientov bo vrednotena s strani WHO


VŠZNJ v študijskem letu 2012/2013 uvaja nov izbirni predmet Varnost pacientov na magistrskem študiju Zdravstvena nega, ki ga izvaja od 2009/2010 naprej. Predmet Varnost pacientov je pripravljen v skladu z usmeritvami WHO na področju več poklicnega izobraževanja o varnosti pacientov (Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide). Šola je pristopila tudi k mednarodnemu vrednotenju izvedbe predmeta preko WHO in je tako v mednarodni skupini šol, ki želijo pomembno prispevati k razvoju kulture varnosti v zdravstvu. VŠZNJ je podpisala tudi pisno podporo k pripravljenemu kurikulumu WHO. Koordinator projekta na šoli je nosilec predmeta izr. prof. dr. Andrej Robida.

Več informacij dobite tukaj