23/02/2012

Prihaja teden mednarodnih aktivnosti na VŠZNJ

V tednu med 12. in 16. marcem 2012 se bodo na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice znova odvijale različne mednarodne aktivnosti. Na 5. posvetu z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis bosta predavali dve tuji predavateljici, izr. prof. dr. Fiona Murphy, ki je na VŠZNJ nosilka predmeta Teorija in praksa zdravstvene nege na II. stopnji in prihaja iz Swansea University (Velika Britanija), ter doc. dr. Elizabeth Curtis s Trinity College Dublin (Irska).

Šolo pa bosta v tem tednu obiskali tudi mag. Joanne Brooke, viš. pred. z University of Greenwich (Velika Britanija) in mag. Irmeli Katainen, viš. pred. z JAMK University of Applied Sciences (Finska) - šola, kamor bosta zelo kmalu odšli tudi dve naši študentki.

Namen gostovanja tujih predavateljev je med drugim tudi ta, da se le-ti vključijo v izvedbo predavanj na I. ali II. stopnji študija. Tako bo dr. Fiona Murphy v tem tednu predavala pri predmetu Teorija in praksa zdravstvene nege, dr. Elizabeth Curtis pa bo dne 14. 03. izvedla del predavanj pri predmetu Procesna metodologija dela - kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi. Mag. Joanne Brooke bo na isti dan študentom drugega letnika predavala o kroničnih boleznih (kapi) pri predmetu Javno zdravje 2 in izvedla krajše predavanje za študente prvega letnika, ki bodo 15. 03. opravljali klinično prakso v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. Mag. Irmeli Katainen se bo dne 14. 03. vključila v predmet Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu, kjer bo študentom predstavila organizacijo patronažnega dela na Finskem. Slednji predavateljici bo naslednji dan omogočena tudi prisotnost pri samem izvajanju patronažne dejavnosti, in sicer skupaj z mag. Jožico Ramšak Pajk.

Redna srečanja s predstavniki šol, s katerimi imamo podpisane bilateralne sporazume, so za razvoj šole izjemnega pomena, saj nudijo priložnosti za vzpostavljanje tudi drugih oblik sodelovanja, kot na primer razvoj skupnih projektov, poletnih šol itd. Tako smo s šolo Trinity College Dublin že vpeti v skupni raziskovalni projekt (Leadership and its Association with Work Performance and Job Satisfaction among Nurses: A Comparison Between Two European Countries«), skupaj z njimi pa bomo v mesecu maju izvedli tudi poletno šolo za naše in tuje študente II. stopnje programa zdravstvene nege in drugih ved, in sicer v okviru Erasmus intenzivnega programa, ki se bo odvijal na Oslo and Akershus University College of Applied Science  na Norveškem.