doc. dr. Sanela Pivač

Pivač Sanela Email: spivac@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 362
Govorilne ure: Prva in četrta sreda v mesecu, od 13.30 do 14.30, po predhodni najavi po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Proces zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranje v zdravstveni negi (sonosilka)
Psihologija in komunikacija v zdravstvu in zdravstveni negi (sonosilka)
Zdravstvena nega internističnega pacienta (sonosilka)

Management v zdravstvu in organizaciji fizioterapije (sonosilka)
Psihologija in komunikacija v zdravstvu (sonosilka)
 

Kratek življenjepis

Kot dekanja vodi FZAB od 1. junija 2021.

Od 1. aprila do 31.maja 2021 je opravljala funkcijo vršilke dolžnosti dekanje.
Od junija 2020 je na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) prodekanja za izobraževanje.
Od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2020 je opravljala funkcijo vršilke dolžnosti dekanje.
Od leta 2015 do 31. 11. 2017 je bila prodekanja za izobraževanje.
Od leta 2013 do 2014 je bila predstojnica Katedre za zdravstveno nego.

Svojo poklicno pot je začela v enoti Intenzivne internistične terapije in nadaljevala v Urgentni ambulanti Splošne bolnišnice Jesenice kot diplomirana medicinska sestra. V času svojega poklicnega razvoja v Splošni bolnišnici Jesenice je sodelovala v raznih projektnih skupinah. Ob delu je končala podiplomski specialistični študij, smer Splošni management, magistrski študijski program Zdravstvena nega.  Je  doktorirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Javno zdravje.

Aktivno sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih. Aktivno sodeluje tudi v okviru mednarodnega združenja, The Association of Schools of Public Health in the European Region  (ASPHER).

Kot visokošolski učitelj na FZAB sodeluje pri izvedbi  predmetov na študijskih programih prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS), na študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju ter na študijskem programu druge stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2l.).

Je mentorica diplomskih del na prvi stopnji študijskih programov Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS) ter somentorica na drugi stopnji študijskega programa Napredna zdravstvena nega (mag./2l.).

Je predsednica Komisije za študijske in študentske zadeve in Komisije za diplomska in podiplomska zaključna dela, je članica Senata FZAB in članica Upravnega odbora.


Curriculum Vitae

Has lead ABFHC as Dean from 1 June 2021

Worked as Acting Dean between 1 April and 31 May 2021.
Since June 2020 she has been the Vice-Dean for Education at the Angela Boškin Faculty of Health Care (FZAB).
From 1 December 2017 to 31 May 2020 she was acting-Dean.
From 2015 to 31 November 2017 she was Vice-Dean for Education.
From 2013 to 2014 she was the Head of the Department of Nursing.

She began her career at the Intensive Care Unit and then at the Emergency Department of the Jesenice General Hospital as a registered nurse. At the Jesenice General Hospital she participated in many project groups as she was developing her career. She completed postgraduate specialist studies in General Management and earned a Master's degree in Nursing. She received her PhD from the University of Ljubljana, Public Health.   

She participates in national and international projects. She has been actively involved in the international association called The Association of Schools of Public Health in the European Region  (ASPHER).

As Dean of FZAB she has lectured in the subjects of the first cycle study program of Nursing, Physiotherapy, the professional development study program Mentorship in Clinical Settings and the second cycle degree program of Nursing (mag./2l.).  

She is a mentor of undergraduate thesis works at the first cycle study programs of Nursing and Physiotherapy as well as co-mentor at the second cycle study program of Nursing (mag./2l.).   

She is the president of the Study and Student Affairs Committee and Undergraduate and Postgraduate Final Works Committee. She is also a member of the FZAB Senate and Vice-President of the Administrative Board.


Bibliografija/COBISS