red. prof. dr. Antonija Poplas Susič

Poplas Susič Antonija Email: antonija.poplas-susic@zd-lj.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na II. stopnji

Kontinuirana in integrirana obravnava kroničnih bolezni
Zdravje pri kroničnih bolnikih

Kratek življenjepis

Prof. dr. Antonija Poplas Susič, specialistka družinske medicine je zaključila doktorski študij s pridobitvijo naziva doktorica znanosti leta 2006 ter bila imenovana v docentko iz področja družinska medicina leta 2010.

Je članica nekaterih uglednih mednarodnih organizacij (EGPRN, INEBRIA, EURACT) , v okviru EFPC pa vodi delovno skupino Community Health Centre. Je članica strokovnih teles pri Ministrstvu za zdravje, Slovenskem zdravniškem društvu, ZZZS kot tudi v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Na področju družinske medicine izvaja pedagoško/predavateljske aktivnosti za študente medicinske fakultete ter za specializante družinske medicine in je aktivna raziskovalka v mednarodnih in domačih raziskovalnih projektih. Je članica uredniških odborov nekaterih strokovnih revij ali časopisov, recenzentka ter mentorica študentom medicinske fakultete, specializantom družinske medicine, doktorandom in diplomantom.

Zaposlena je v Zdravstvenem domu Ljubljana (ZDL) kot namestnica direktorja za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva ter kot predstojnica Inštituta za raziskave in razvoj, hkrati pa dela kot družinska zdravnica v ambulanti.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega nosilka in izvajalka predmeta Kontinuirana in integrirana obravnava kroničnih bolezni, na študijskem programu Promocija zdravja je nosilka in izvajalka predmeta Zdravje pri kroničnih bolnikih.
 


Bibliografija/COBISS