doc. dr. Saška Roškar

Roškar Saška Email: saska.roskar@nijz.si; saskaroskar@gmail.com

Nosilec predmetov na II. stopnji

Duševno zdravje med preventivo in promocijo

Kratek življenjepis

Doc. dr. Saška Roškar je leta 2001 diplomirala na Oddelku za psihologijo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani. Še istega leta se je vpisala na magistrski študij na Oddelku za psihologijo in se kot pripravnica zaposlila na Inštitutu za varovanje zdravja. Po zaključenem pripravništvu in strokovnem izpitu iz zdravstva je dobila status mlade raziskovalke in se leta 2003 vpisala na doktorski študij psihologije (neposreden prehod). Leta 2007 je doktorsko nalogo uspešno zagovarjala. Leta 2009 je bila izvoljena v naziv docentke za psihologijo na Univerzi na Primorskem. Trenutno je zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja, kjer se ukvarja s preventivo duševnih motenj in promocijo duševnega zdravja, ožje gledano pa se strokovno že desetletje ukvarja s suicidologijo. Od leta 2009 je nacionalna predstavnica pri Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora. Poleg raziskovalnega in akademskega dela se ukvarja tudi s terapevtskim delom in pomočjo osebam v duševni stiski. Zaključen ima drugi praktikum iz Kognitivno vedenjske terapije, trenutno pa se izobražuje tudi za MBCT terapevtko (Mindfulness Based Cognitive Therapy). Je recenzentka pri več domačih in mednarodnih revijah (Crisis, Psychiatria Danubina, Zdravstveno varstvo, Psihološka obzorja itd.).

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin kot predavateljica sodeluje na študijskemu programu druge stopnje Zdravstvena nega pri predmetu Promocija zdravja. Na študijskem programu Promocija zdravja je nosilka predmeta Duševno zdravje med preventivo in promocijo.


Bibliografija/COBISS