Tanja Torkar, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg., pred.

Torkar Tanja Email: ttorkar@fzab.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja (sonosilka)

Kratek življenjepis

Tanja Torkar se je po študiju zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti in študiju zdravstvene vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani zaposlila na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice, kjer je opravljala delo oddelčne medicinske sestre ter zdravstveno vzgojno delo v alergološko-pulmološki ambulanti. Kasneje je bila več kot deset let zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (predhodnik: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj). Njeno delo je zajemalo organizacijo aktivnosti, koordinacijo služb, ki izvajajo ZV aktivnosti, sodelovanje z zdravstvenimi zavodi in vzgojno izobraževalnimi ustanovami. Aktivno je sodelovala pri domačih in mednarodnih projektih krepitve zdravja. Izvajala je predavanja in preventivne delavnice za različne populacijske skupine. Njeno ožje področje je bilo vzgoja za zdravo spolnost mladostnikov. Leta 2012 je zaključila magistrski študij zdravstvene nege. Od leta 2015 je zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Je recenzentka pri reviji Obzornik zdravstvene nege. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin deluje od leta 2007 kot predavateljica in izvajalka seminarjev ter kabinetnih vaj. Vključevala se je pri predmetih Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja, Zdravstvena nega otroka in mladostnika ter Zdravstvena nega 1. Trenutno na FZAB sodeluje pri predmetu Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja kot izvajalka seminarja.


Bibliografija/COBISS