07/06/2016

Nova skripta FZJ: Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom

 
 

Spoštovani,

obveščamo vas, da je v Založbi FZJ izšla skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS), z naslovom Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom. Avtorici Helena Ribič, dr. med., spec. klinične mikrobiologije in Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. neg. sta publikacijo v prvi vrsti namenili študentom, katerim na Fakulteti za zdravstvo Jesenice predavata že več let. Poleg osnov in epidemiološkega spremljanja navajata ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb: standardne higienske ukrepe s poudarkom na higieni rok, osebno urejenost zaposlenih, uporabo osebne varovalne opreme, čiščenje, razkuževanje, sterilizacijo, ravnanje s tekstilijami in ravnanje z odpadki. V zadnjem poglavju opisujeta najpogostejše z zdravstvom povezane okužbe po povzročiteljih, vključno z odpornimi bakterijami, tuberkulozo, norovirozo in drugimi, ter njihovo obvladovanje. Ker vsebuje knjižica osnovna znanja, ki so potrebna pri vsakodnevnem delu s pacienti, bo prav gotovo zanimiva tudi za zaposlene v zdravstveni negi in druge zdravstvene delavce. Upamo, da bo v pomoč pri rednem delu in pri reševanju izzivov. 

H kakovosti knjižice sta pomembno prispevali tudi doc. dr. Mateja Logar, dr. med. in Milena Prosen, dipl. m. s., ki sta opravili recenzijo.

Naročilo publikacije

Cena publikacije za študente FZJ je 20 EUR (z DDV). Študenti znesek nakažejo na račun fakultete ter s potrdilom o nakazilu publikacijo prevzamejo v knjižnici FZJ.

Drugi naročniki lahko publikacijo kupijo po ceni 25 EUR (z DDV), preko e naročilnice