13/06/2016

Nov podiplomski študijski program Okužbe, povezane z zdravstvom

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom« v študijskem letu 2016/2017

JESENICE, 5. julij 2016 – Fakulteta za zdravstvo Jesenice je akreditirala nov podiplomski študijski program za izpopolnjevanje Okužbe, povezane z zdravstvom in je v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport vpisan pod zaporedno številko 19, odločbe številka 6033-241/2016/13 z dne 5. 7. 2016. Cilj programa je predstavitev, razvijanje in udejanjanje na dokazih temelječe prakse na področju dela okužb, povezanih z zdravstvom. Namenjen je vsem, ki že delujejo na področju okužb, povezanih z zdravstvom, saj jim ponuja nadgradnjo znanj, in tistim, ki se želijo razvijati na tem strokovnem področju. Gre za sodoben in mednarodno primerljiv podiplomski program, ki je usklajen z mednarodnimi in nacionalnimi smernicami.

Na podlagi sklepa 8. seje Senata v 2015/2016, z dne 25. 5. 2016, Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ), v študijskem letu 2016/2017 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom«.

Število vpisnih mest za 2016/2017 in lokacija izvedbe programa:
30 mest za izredni študij, lokacija Ljubljana, FZJ, Študijsko središče Ljubljana, Letališka c. 16.

Program se bo izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Rok za vpis:
Vpis bo potekal na FZJ od 20. 9. do 7. 10. 2016.

Kandidati za vpis, preko spletne strani FZJ http://vis.fzj.si/vis/razpis_vnos_0.asp# vnesete osnovne podatke v obrazec, ki ga tudi natisnete in podpišete ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošljete po priporočeni pošti do zaključka datuma vpisa na naslov Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, Jesenice. Lahko se vpišete in dokumentacijo dostavite tudi osebno in sicer v času uradnih ur Referata za študijske in študentske zadeve do 7. oktobra 2016.

Pogoji za vpis:
V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu 180 ECTS.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, morebitnih dosežkih na strokovnem področju, upoštevajoč naslednje deleže:
•    povprečna ocena študija (50 %),
•    ocena diplomskega dela (40 %) in
•    morebitni dosežki na strokovnem področju (10 %).

Več informacij o študiju dobite na naslednji povezavi.

Trajanje programa / Strokovni naslov
1 leto (60 ECTS) /

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 04 5869 361 ali po e-pošti: referat@fzj.si

Več o okužbah smo pisali na blogu 

Facebook objava 

Objava na Facebooku o članku v Delu 

Članek v Delu