26/04/2017

Uspešno akreditiran program Fizioterapija (VS)!

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 112. seji 20. aprila 2017 sprejel odločbo o akreditaciji visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizioterapija Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Nov program v slovensko visokošolsko izobraževanje prinaša najsodobnejša fizioterapevtska znanja in mednarodno primerljive kompetence, pri njegovem razvoju pa smo v ospredje postavili kakovost izvedbe, sprotno sledenje aktualnim dognanjem in tehnološkemu napredku ter povezanost s kliničnimi okolji.

Več informacij o študijskem programu Fizioterapija FZAB je na voljo tukaj

Odločba