13/02/2019

NOVO V ZALOŽBI FZAB: Zdravstvena zakonodaja, Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo, Skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS)Spoštovani,
obveščamo vas, da je v založbi Fakultete za zdravstvo Angele Boškin izšla skripta z naslovom: Zdravstvena zakonodaja, Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo, Skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS), avtorice dr. Zdenke Tičar, pred.  Skripta je namenjena študentom na študijskem programu Zdravstvena nega (VS), pa tudi drugim, ki se izobražujejo za zdravstveni poklic. Zaradi regulacije poklica medicinske sestre v vseh državah Evropske unije je zdravstvena zakonodaja vključena v dodiplomski študijski program zdravstvena nega, znanja iz zakonodaje pa so umeščena kot minimalni standard usposobljenosti medicinske sestre.

Pri opravljanju poklicev v zdravstvu se pojavljajo vprašanja, zakaj je znanje s področja zakonodaje potrebno. Delo je povezano s pravicami, ki jih imajo tako pacienti kot zaposleni v zdravstveni dejavnosti, pa tudi izvajalec zdravstvene dejavnosti. Ker je področje zakonodaje na področju zdravstvene dejavnosti izredno obsežno, bo skripta bralcem v pomoč, pri seznanitvi s splošnimi pravnimi znanji, ki jih potrebuje vsak izvajalec v zdravstvu – predvsem v zdravstveni negi, po drugi strani pa bodo bralci pridobili splošni pregled nad zakoni, ki urejajo posamezna ključna področja in napotek, kako pridobiti bolj poglobljena znanja na ožjem delovnem področju.

H kakovosti skripte sta prispevali tudi Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred. in Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., viš. pred., ki sta opravili recenzijo.

Naročilo publikacije
Cena publikacije je 30 EUR (z DDV), naročite jo lahko preko e naročilnice.