31/01/2020

Razpis za vpis – prvi prijavni rok za program Zdravstvena nega (VS)

Vabimo vas k vpisu na visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega!

Število vpisnih mest in lokacija izvedbe:
•    70 mest za redni študij, lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice
•    60 mest za izredni študij, lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice in lokacija Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, Ljubljana - v primeru, da bo število prijav za Ljubljano 30 in več

Prijavni in vpisni roki:

•    1. prijavni rok: od 12. 2. do 11. 5. 2020

Več informacij:

•    Razpisno besedilo za vpis v študijskem letu 2020/2021 (PDF)
•    Predstavitev programa Zdravstvena nega (VS)

Za več informacij smo vam na voljo tudi po telefonu ali e-pošti:
•    Jesenice: referat@fzab.si in 04 586 93 61
•    Ljubljana: referatlj@fzab.si in 05 93 39 580

Navodila za vpis


Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

1) S kvalificiranim digitalnim potrdilomali z AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 11. maja 2020. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski  prijavno–informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) Z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 11. maja 2020, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi največ dva dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati  pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave).

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 11. maja 2020 in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 11. maja 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem  oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi do 13. maj 2020.

Kandidati,  ki  se  prijavljajo brez  kvalificiranega  digitalnega  potrdila ali  AAI–računa (z  uporabniškim  imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisa obrazec prijave za vpis visokošolskim prijavno–informacijskim službam na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer:

Visokošolska  prijavno–informacijska  služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Ljubljani ter javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben  je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske  programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

OPOZORILA

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 11. maj 2020.

Po 11. maju 2020 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program.   Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska željane bo upoštevala!