19/08/2020

Razpis za vpis – drugi prijavni rok za program Fizioterapija (VS)

Vabimo vas k vpisu na visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija!

Število vpisnih mest in lokacija izvedbe:

•    20 mest za redni študij, lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice
•    27 mest za izredni študij, lokacija Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, Ljubljana


Prijavni rok:

•    2. prijavni rok: 20. 8. do 28. 8. 2020

Več informacij:

•    Razpisno besedilo za vpis v študijskem letu 2020/2021 (PDF)
•    Predstavitev programa Fizioterapija (VS)

Za več informacij smo vam na voljo tudi po telefonu ali e-pošti:
•    Jesenice: referat@fzab.si in 04 586 93 61
•    Ljubljana: referatlj@fzab.si in 05 93 39 580

Navodila za vpis

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

1) S kvalificiranim digitalnim potrdilomali z AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 28. 8. 2020. Po pošti mora priporočeno poslati na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) Z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 28. avgusta 2020, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice največ tri dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

Kot pravočasnase upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 28. avgusta 2020 in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 28. avgusta 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem  oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice do 31. avgusta 2020.

Kandidati,  ki  se  prijavljajo brez  kvalificiranega  digitalnega  potrdila ali  AAI–računa (z  uporabniškim  imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben  je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske  programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

OPOZORILA

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 28. avgusta 2020.

Po 28. avgusta 2020 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program.   Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

Kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, a se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejti v prvem  prijavnem roku, lahko oddajo drugo prijavo za vpis. Drugo prijavo za vpis lahko oddajo tudi tisti, ki so se po prvem prijavnem roku vpisali v sprejeti študijski program, vendar so se iz njega izpisali do 17. 8. 2020.