23/09/2020

Zapolnitev prostih vpisnih mest po drugem roku za redni in izredni študij za visoko strokovni študijski program 1. bolonjske stopnje Fizioterapija (VS)

Zapolnitev prostih vpisnih mest po drugem roku za redni in izredni študij za visoko strokovni študijski program 1. bolonjske stopnje Fizioterapija (VS)!

Število vpisnih mest in lokacija izvedbe:

•    11 mest za redni študij, lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice
•    12 mest za izredni študij, lokacija Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, Ljubljana

Prijavni in vpisni roki:

•    zapolnitev prostih mest: od 24. septembra do 25. septembra 2020 do 12:00 ure

Več informacij:

•    Predstavitev programa Fizioterapija (VS)

Za več informacij smo vam na voljo tudi po telefonu ali e-pošti:
•    Jesenice: referat@fzab.si in 04 586 93 61
•    Ljubljana: referatlj@fzab.si in 05 93 39 580

Navodila za vpis

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

1) S kvalificiranim digitalnim potrdilomali z AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 25. 9. 2020 do 12:00 ure. Po pošti mora priporočeno poslati na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) Z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 25. 9. 2020 do 12:00 ure, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice največ dva dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

Kot pravočasnase upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 25. 9. 2020 do 12:00 ure in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 25. 9. 2020 do 12:00 ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem  oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice do 25. 9. 2020.

Kandidati,  ki  se  prijavljajo brez  kvalificiranega  digitalnega  potrdila ali  AAI–računa (z  uporabniškim  imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben  je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske  programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

OPOZORILA

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 25. september 2020 do 12:00 ure.

Po 25. septembru 2020 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program.   Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!