18/08/2022

Razpis za vpis – drugi prijavni rok za program Zdravstvena nega (VS) 2022/2023

Vabimo vas k vpisu na visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega!

Število prostih vpisnih mest v drugem prijavnem roku  in lokacija izvedbe:
•    34 mest za redni študij, lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice
•    44 mest za izredni študij, lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice in lokacija Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, Ljubljana - v primeru, da bo število prijav za Ljubljano 30 in več

Prijavni in vpisni roki:

•    2. prijavni rok: od 19. 8. 2022 do 23. 8. 2022

Več informacij:

•    Predstavitev programa Zdravstvena nega (VS)

Za več informacij smo vam na voljo tudi po telefonu ali e-pošti:
•    Jesenice: referat@fzab.si in 04 586 93 61
•    Ljubljana: referatlj@fzab.si in 05 93 39 580


Navodila za vpis


Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo.

Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 23. avgusta 2022 in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 23. avgusta 2022, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem  oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi do 23. avgusta 2022.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben  je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske  programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

OPOZORILA

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 23. avgusta 2022.

Po 23. avgustu 2022 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program.   Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska željane bo upoštevala!