01/02/2023

Razpis za vpis – prvi prijavni rok za program Fizioterapija (VS) 2023/2024

Vabimo vas k vpisu na visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija!

Število vpisnih mest in lokacija izvedbe:
•    40 mest za redni študij, lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice
•    40 mest za izredni študij, lokacija Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, Ljubljana

Prijavni in vpisni roki:
•    1. prijavni rok: 17. 2. 2023 do 20. 3. 2023

Več informacij:
•    Razpisno besedilo za vpis v študijskem letu 2023/2024 (PDF)
•    Predstavitev programa Fizioterapija (VS)

Za več informacij smo vam na voljo tudi po telefonu ali e-pošti:
•    Jesenice: referat@fzab.si in 04 586 93 61
•    Ljubljana: referatlj@fzab.si in 05 93 39 580
 

Navodila za vpis

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben  je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske  programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

OPOZORILA
Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 20. marec 2023.

Po 20. marcu 2023 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program.   Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!