27/03/2023

Podaljšan prvi prijavni rok za redni program Zdravstvena nega (VS) 2023/2024

Vabimo vas k vpisu na visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega!

 Prijavni rok se je podaljšal, in sicer do 27. 3. 2023. 

 Število vpisnih mest in lokacija izvedbe:

  • 70 mest za redni študij, lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice
  • 60 mest za izredni študij, lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice in lokacija Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, Ljubljana - v primeru, da bo število prijav za Ljubljano 30 in več

Prijavni in vpisni roki:

  • 1. prijavni rok: od 17. 2. 2023 do 20. 3. 2023 (za redni vpis na program Zdravstvena nega podaljšan do 27. 3. 2023).

 Več informacij:

 Za več informacij smo vam na voljo tudi po telefonu ali e-pošti:

  • Jesenice: referat@fzab.si in 04 586 93 61
  • Ljubljana: referatlj@fzab.si in 05 93 39 580

Prijavitelji, ki želijo spremeniti svoje študijske želje v sklopu razpisa za vpis, lahko to storijo na način, da na portalu eVŠ izbrišejo že oddano elektronsko prijavo za vpis ter še enkrat od začetka oddajo novo prijavo za vpis – to je mogoče delati do zaključka prijavnega roka, torej do 27. marca 2023.

Vsebinsko pomoč prijaviteljem pri oddaji prijave za vpis nudi Študentska organizacija Slovenije – dosegljivi so na T: 064/ 179 197, e-pošta: info@podpora-vpis.si

Tehnične težave vezane na vstop v sistem Si-PASS nudi Enotni kontaktni center državne oprave – EKC – dosegljivi so na T: 080 2002, e-pošta: ekc@gov.si

Navodila za vpis

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo.

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 27. marca 2023 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 27. marca 2023, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi do 27. marca 2023.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben  je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske  programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

OPOZORILA

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 27. marec 2023.

Po 27. marcu 2023 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program.  Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!