2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Leto 2021

CADORIN, Lucia, SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, SCARSINI, Sara, NARDUZZI, Barbara, LILLO-CRESPO, Manuel, RIQUELME, Jorge, FITZGERALD, Christine, COFFEY, Alice, KINGSTON, Liz, PALESE, Alvisa, BAHUN, Mateja. A European study on perceived barriers and enablers of nursing research. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 294-296. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 67402499]

Leto 2011


PIRNAT, Jožica. Impact of internet on youth and health education in primary health care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), PREBIL, Andreja (ur.). Works in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, College of Nursing Jesenice, M hotel. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 12. COBISS.SI-ID 68085761

KURALT, Nataša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Children's rigths in hospitals - the basis for a good relationship between children, parents and nurses. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), PREBIL, Andreja (ur.). Works in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, College of Nursing Jesenice, M hotel. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 68085505]

ŠUNTAR ERJAVŠEK, Avrea, SKELA-SAVIČ, Brigita. Assessment of health education for patients treated with specific immunotherapy because of hypersensitivity to hymenoptera stings and improvement opportunities. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), PREBIL, Andreja (ur.). Works in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, College of Nursing Jesenice, M hotel. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 68086529]

MEDVEDŠEK ZAKOJČ, Vesna, SKELA-SAVIČ, Brigita. Quality of peripheral IV access documentation. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), PREBIL, Andreja (ur.). Works in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, College of Nursing Jesenice, M hotel. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 68087297]