2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Leto 2021

CADORIN, Lucia, SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, SCARSINI, Sara, NARDUZZI, Barbara, LILLO-CRESPO, Manuel, RIQUELME, Jorge, FITZGERALD, Christine, COFFEY, Alice, KINGSTON, Liz, PALESE, Alvisa, BAHUN, Mateja. A European study on perceived barriers and enablers of nursing research. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 14. mednarodna znanstvena konferenca Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : zbornik predavanj z recenzijo : 10. junij 2021 = 14th International Scientific Conference Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : proceedings of lectures with peer review : June 10th, 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 294-296. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 67402499]

Leto 2011


PIRNAT, Jožica. Impact of internet on youth and health education in primary health care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), PREBIL, Andreja (ur.). Works in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, College of Nursing Jesenice, M hotel. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 12. COBISS.SI-ID 68085761

KURALT, Nataša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Children's rigths in hospitals - the basis for a good relationship between children, parents and nurses. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), PREBIL, Andreja (ur.). Works in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, College of Nursing Jesenice, M hotel. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 68085505]

ŠUNTAR ERJAVŠEK, Avrea, SKELA-SAVIČ, Brigita. Assessment of health education for patients treated with specific immunotherapy because of hypersensitivity to hymenoptera stings and improvement opportunities. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), PREBIL, Andreja (ur.). Works in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, College of Nursing Jesenice, M hotel. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 68086529]

MEDVEDŠEK ZAKOJČ, Vesna, SKELA-SAVIČ, Brigita. Quality of peripheral IV access documentation. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), PREBIL, Andreja (ur.). Works in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, College of Nursing Jesenice, M hotel. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 68087297]