2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2018

BOŠTJANČIČ, Tjaša, BAHUN, Mateja. Promocija zdravja na delovnem mestu : pregled literature = Examples of good practices for workplace health promotion. V: KVAS, Andreja (ur.), KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (ur.). Javno zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Public health : book of papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, [2018]. Str. 64-73. ISBN 978-961-6808-85-9. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Studentska_konferenca_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1024308270]

GIANINI, Ana, BRATINA, Nataša, ZURC, Joca, SMODIŠ, Marta. Uspešnost edukacijskega programa pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo na Pediatrični kliniki Ljubljana. V: KVAS, Andreja (ur.), KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (ur.). Javno zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Public health : book of papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, [2018]. Str. 184-192. ISBN 978-961-6808-85-9. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Studentska_konferenca_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1024294446]

GAŠPERIN, Nina, POVŠNAR, Erika. Pripravljenost diplomiranih medicinskih sester in študentov zdravstvene nege za delo v klubih zdravljenih alkoholikov = Preparedness of graduate nurses and students for work in clubs of alcoholics in treatment. V: KVAS, Andreja (ur.), KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (ur.). Javno zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Public health : book of papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, [2018]. Str. 175-183, tabele. ISBN 978-961-6808-85-9. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Studentska_konferenca_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1024308526]

RADIĆ, Snežana, HVALIČ TOUZERY, Simona. Socialne determinante neenakosti v zdravju : izziv za zdravstveno nego = Social determinants of health inequality : a challenge for nursing. V: KVAS, Andreja (ur.), KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (ur.). Javno zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Public health : book of papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, [2018]. Str. 415-425. ISBN 978-961-6808-85-9. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Studentska_konferenca_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1024308782]  
 
AHAČIČ, Maruša, KADIVEC, Saša, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Navodila o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni v bolnišnični dokumentaciji pacientov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo = Lifestyle and self-management instructions of the disease in hospital documentation of patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. V: KVAS, Andreja (ur.), KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (ur.). Javno zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Public health : book of papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, [2018]. Str. 9-18. ISBN 978-961-6808-85-9. ttp://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Studentska_konferenca_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1024294702]

AGOVIĆ, Amar. Pomen izboljšav v kliničnem okolju / Amar Agović, Sedina Kalender Smajlović. - Nasl. povzetka v ang.: The meaning of improvements in the clinical environment. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 65-66V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94742017]

MIKULETIČ, Samanta. Informacijska varnostna kultura v zdravstvu : tematska integrativna analiza pregleda literature / Samanta Mikuletič, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Information security culture in healthcare. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 99-100V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94742529]

BOLE, Urban. Shizofrenija in psihoze, dejavniki tveganja za agresivno vedenje : sistematični pregled literature / Urban Bole, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Schizophrenia and psychosis, risk factors for violent behaviour. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 116-118V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94743041].

AČKO, Tina. Uživanje pijač pri triletnih otrocih : pilotna raziskava na območju Slovenskih Konjic / Tina Ačko, Maša Zidanšek, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Enjoying drinks in the three years old children. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 134-135V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94746625].

KRNEL, Tilen Tej. Enterostomalna zdravstvena nega otroka - pregled literature / Tilen Tej Krnel. - Nasl. povzetka v ang.: Pediatrics ostomy care nursing - literature review. - Napaka v tisku, avtor samo en. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 201V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94747905]

SLAPŠAK, Alenka, dipl. m. s. Poznavanje pomena preventive raka dojk pri mladostnicah - pilotna raziskava / Alenka Slapšak, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Awareness of the significance of breast cancer prevention in young women - pilot study. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 231V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018 [COBISS.SI-ID 94749697].

SKOK, Meta. Pomen uporabe informacijskih tehnologij na rezultate obvladovanja kroničnih bolezni : pregled obsega in področja dosegljive literature / Meta Berk Skok, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Importance of information technology use on patient outcome in chronic condition management. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 238V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94750209].

ROJKO, Franc, 1960. Medpoklicno sodelovanje v zobozdravstvu - pripovedna integrativna analiza / Franc Rojko, Brigita Skela Savič. - Nasl. povzetka v ang.: Inter-professional cooperation in dentistry - literature review. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 231V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi / 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 / 11th International scientific conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. [COBISS.SI-ID 94750465].