2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2015

SKUHALA, Robert, SKELA-SAVIČ, Brigita. Praktično znanje gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED = Firemen's practical knowledge about basic life support with the use of automatic external defibrilator. V: VAJD, Rajko (ur.), GRIČAR, Marko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2015 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2015] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2015, str. 42-45, i. [COBISS.SI-ID 83272961] 

PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Mnenje medicinskih sester o njihovi obremenjenosti na delovnem mestu. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 105-112. [COBISS.SI-ID 83044609] 

ANDERLE, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita, KERSNIK, Janko. Promocija zdravja na delu in gibalna aktivnost medicinskih sester v osnovnem zdravstvu. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 113-118. [COBISS.SI-ID 83044865] 

MIMIČ, Alenka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo svojcev s paliativno obravnavo družinskega člana na paliativni enoti Klinike Golnik. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 227-233. [COBISS.SI-ID 83046401] 

CVETEŽAR, Irena Špela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen izobraževanja zaposlenih v patronažni dejavnosti pri obravnavanju žensk, žrtev nasilja v družini : pilotna raziskava. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 251-256. [COBISS.SI-ID 83046657] 

SKUHALA, Robert, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen izobraževanja gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 257-264. [COBISS.SI-ID 83046913] 

NOVAK, Anja, ZALOŽNIK, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo diplomiranih medicinskih sester s kliničnim mentorstvom v Splošni bolnišnici Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 265-273. [COBISS.SI-ID 83047169] 

MALI, Brigita, MOČNIK, Lara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pogled medicinskih sester na napake pri deljenju zdravil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 274-280. [COBISS.SI-ID 83047425] 

ŠTALC, Barbara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje in poznavanje uporabe avtoinjektorja adrenalina pri pacientih po anafilaktični reakciji zaradi pika žuželke. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 353-359. [COBISS.SI-ID 83048961] 

ŠPENDL, Joland Barbara, RAŠIĆ, Jure, SKELA-SAVIČ, Brigita, BREGAR, Branko. Odnos med odvisnostjo od alkohola in odvisnostjo od prepovedanih drog in primernost za napovedovanje uspešnosti zdravljenja. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 360-369. [COBISS.SI-ID 83049473] 

POGAČNIK, Manca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje pacientov z vodenjem akutne pooperativne bolečine na ortopedskem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 370-377. [COBISS.SI-ID 83049985] 

TRAKO, Kemila, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos, znanje in ovire pri uporabi na dokazih podprte zdravstvene nege pri diplomiranih medicinskih sestrah v Splošni bolnišnici Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 378-388. [COBISS.SI-ID 83050241] 

FAJFAR, Jana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje vloge referenčnih ambulant družinske medicine pri vključevanju v preventivne programe kroničnih nenalezljivih bolezni. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 389-397. [COBISS.SI-ID 83050753] 

STROJAN, Nataša, ZURC, Joca, KADIVEC, Saša. Kakovost spanja medicinskih sester. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 119-126. [COBISS.SI-ID 83045121] 

MOČNIK, Lara, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Dejavniki odločitve pacienta za operacijo sive mrene. V: 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015, str. 491-502. [COBISS.SI-ID 82628865] 

SLAPAR, Tina, KADIVEC, Saša. Poučenost osnovnošolcev o vplivu kajenja na nastanek bolezni. V: 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015, str. 347-354. [COBISS.SI-ID 82628609] 

ŠIVIC, Irena, SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela. Vloga kliničnega mentorja pri delu s študenti zdravstvene nege v kliničnem okolju. V: 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015, str. 389-397. [COBISS.SI-ID 82628353] 

SELMAN, Ademdina, ZURC, Joca. Vključevanje medicinske sestre v osveščanje in preventivo pred spolnimi zlorabami otrok. V: 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015, str. 289-299. [COBISS.SI-ID 82628097]