2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2019

PARADINOVIČ, Jasmina, KUKOVICA, Aleša, MIKŠA, Milena, GANTAR, Sara, ŽONTAR, Andraž, ZADNIKAR, Monika. Vloga fizioterapije pri paliativni obravnavi = Physiotherapy in paliative care. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 262-267. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024309550]

HERIC, Helena, PRETNAR, Laura, GROŠELJ, Maša, ROBLEK, Špela, ZADNIKAR, Monika. Fizioterapija pri slabi drži šolskih otrok = Physiotherapy in school children with bad posture. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 66-69. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024309294]

URH, Saša, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica. Sodelovanje med medicinskimi sestrami in laboratorijskimi delavci na področju odvzema bioloških vzorcev v dveh bolnišnicah = Collaboration between registered nurses and the laboratory staff in the collection of biological samples in two hospitals. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 468-473. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024309806]

JURČEVIĆ, Tatjana, KADIVEC, Saša. Odnos medicinskih sester do sistema vodenja kakovosti pri razdeljevanju zdravil = Nurses' attitudes towards a quality management system for medication administration. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 433-441. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024293422] 

BREJC, Vesna, GRMEK-KOŠNIK, Irena. Bakterije s karbapenemazami nova grožnja zdravstveni negi = Carbapenemases - new threat for healthcare. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 173-180. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024293166] 2018/2019 ZN 1. st

JERMAN, Matic, VRANKAR, Katja. Razumevanje pomena delovnega okolja za poklicno identiteto medicinske sestre = Understanding the impact of the work environment on the nurse professional identity. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 494-500. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024310318]

VOLČINI, Lea, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Objavljanje vsebin s področja teoretičnih modelov v Sloveniji zadnjih 20 let = Published items related to theoretical models in Slovenia over the past 20 years. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 354-362. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024310062] 

KALTAK, Belma, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Odnos študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin do zdravega načina življenja = Attitude of Angela Boškin Faculty of Health Care students toward a healthy lifestyles. V: ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), MLAKAR, Ines (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. Str. 455-463, tabele. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. [COBISS.SI-ID 1024309038] 

OBLAK, Tina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališča zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih : presečna raziskava v slovenskih bolnišnicah. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 41-49, tabele. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024296238] 

HATZE, Rok, SKELA-SAVIČ, Brigita, BREGAR, Branko. Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do uporabe lestvice odkrite agresije in Brøset lestvice nasilnega vedenja v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana = Attitude of nursing care employees towards the use of the overt aggression scale and Brøset violence checklist within the University Psychiatric Clinic Ljubljana. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 257-264. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024312622]

MIHEVC, Špela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen uporabe metode montessori za zaposlene, ki delajo s starejšimi in osebami z demenco v domu starejših = The importance of using the Montessori method for caregivers working with elderly people and people with dementia in the elderly home. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 202-207. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024292398]

GIANINI, Ana
, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezave med uporabo hibridnega dovajanja inzulina in boljšo presnovno urejenostjo otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 : sistematični integrativni pregled literature = Connection between the use of hybrid insulin delivery and better metabolic control of children and adolescents with type 1 diabetes : systematic integrative literature review. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 116-121, ilustr. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024322350]

SKUMAVEC, Urša, BOŠTJANČIČ, Tjaša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Življenjski slog medicinskih sester glede na stopnjo izobrazbe v Zdravstvenem domu Ljubljana = Lifestyle of nurses according to the level of education in Ljubljana Health Center. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 265-270. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024322606]

JAGODIC, Danielle, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezanost stališč do dela v fizioterapiji starejših z odločitvijo študentov fizioterapije za delo s starejšimi = Relation of attitudes towards geriatric physiotherapy to physical therapy students' intentions to work with older people. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 337-343. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024322862]

GOSTIŠA MRAK, Vlasta, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezanost med telesno dejavnostjo, izbiro maščob v prehrani in vrednostmi HDL holesterola v krvi pri zaposlenih v Zdravstvenem domu Idrija = Correlation between physical activity, the selection of fat in nutrition and the values of HDL cholesterol in the blood of employees of the Health Centre Idrija. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 344-349. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024325422]

TUTA, Luka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje kirurškega operacijskega tima o kirurškem umivanju in razkuževanju rok in primerjava z nacionalnimi protokoli : študija primera organizacijske enote = The knowledge of the surgical team members on the surgical hand scrubbing and rubbing and the comparison to the national protocols : case study of an organizational unit. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 428-435. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024323118]

ROBIČ, Gregor, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prosocialno vedenje mladostnikov vključenih v različne mladinske organizacije v primerjavi z vrstniki = Pro-social behavior of adolescents included in different youth organizations, in comparison with peers. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 357-362. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024323630]

BLAŽEVIĆ, Barbara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razširjenost in odnos do kajenja med medicinskimi sestrami = Prevalence and attitudes towards smoking among nurses. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 449-456. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024323374]

BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos visokošolsko izobraženih medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu do na dokazih temelječe prakse = Perceprion of primary healthcare nurses about evidence based practice. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 132-139. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024333102]

PIREC, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezava med življenjskim slogom, načinom opravljanja poklica in bolečino v zgornjem ali spodnjem delu hrbta med zaposlenimi v Osnovnem zdravstvu Gorenjske = The correlation between the style of living, the way we do our job and the upper and lower back pain of the employees of Osnovno zdravstvo Gorenjske. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 236-242. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024341806]

MATOH, Monika
, SKELA-SAVIČ, Brigita. Poznavanje dejavnikov tveganja za srčni infarkt med laično populacijo = Knowledge of the risk factors for myocardial infarction amongst lay population. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 243-248. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024342574]

PEČELIN, Saša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Kakovost življenja pacientov zdravljenih s hemodializo v dializnem centru Bolnišnice Sežana = Quality of life hemodialysis patients in the dialysis center of Hospital Sežana. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 287-292. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024343086]

NEMEČEK, Esmeralda, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen vitamina B12 za zdravje in posledice pomanjkanja med nosečnostjo = The importance of vitamin B12 for health and the consequences of shortage during pregnancy. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 324-329. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024343342]

TOMŠIČ, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pogostost uporabe ultrazvoka pri pacientih z oteženim žilnim dostopom = Frequency of use of ultrasound in patients with difficult venous access. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 330-336. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024343598]

POZVEK, Maja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Spoprijemanje zaposlenih z umiranjem in smrtjo stanovalca v domu za starejše Dom Viharnik - študija primera = Employee confrontation with dying and death of a resident in elderly home. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 350-356. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024343854]

BENEDIČIČ KATONA, Ditka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prepoznavanje kritičnih točk pri izvedbi neinvazivne mehanske ventilacije = Identifying critical points of non-invasive mechanical ventilation. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 363-367. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024344110]

BUČAR, Medeja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališča zaposlenih v ambulantah družinske medicine do promocijskih aktivnosti v zdravstveno vzgojnem centru Grosuplje = Viewpoints of primary health care professionals on health promotion activities in health promotion center Grosuplje. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 376-381, tabele. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024344366]

AVDIĆ, Diana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Življenjski slog in stališča študentov zdravstvene nege do diplomiranih medicinskih sester kot predstavnic vzora za zdravje = Life style and relations of nursing students to nurses (BSc) like a role model of health. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 388-395. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024344622]

PETAČ, Pia, BUZADŽIĆ HEDL, Edina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos medicinskih sester do cepljenja proti gripi - pilotna raziskava = Nurses' attitudes towards influenza vaccination - pilot study. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 396-401. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024344878]

ŽAGAR, Kristina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezanost socialne opore in bolečinske samoučinkovitosti pri pacientih z mišično skeletno bolečino = The relationship of social support and pain self-efficacy in patients with musculoskeletal pain. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str.402-408. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024345134]

ĆORALIĆ, Sabina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ozaveščenost staršev o primerni obutvi svojih otrok = Parental awareness of the suitable shoes for their kids. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 409-414. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024345390]

ŽAKELJ, Nataša, KOROŠEC, Mirijam, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo novo zaposlenih diplomiranih medicinskih sester pri delu na Kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana = Job satisfaction of newly employed registered nurses at the division of surgery at the University medical Centre Ljubljana. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 415-421. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024345646]

PODERGAJS, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos staršev do uporabe digitalnih medijev v predšolskem obdobju otroka = The parents relationship of the use of digital media in the Preschool children. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 436-441. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024345902]

PIKŠ, Stanka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Preprečevanje padcev pri pacientih s pomočjo kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege in ocene tveganja za padec v psihiatriji = Preventing in-patient falls by categorizing complexity hospital nursing care and assessment of the risk of falls in psychiatry. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 442-448, ilustr. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024346414]

VRHUNC, Špela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prisotnost verbalnega nasilja nad zaposlenimi v zdravstveni negi s strani pacientov in njihovih svojcev = Presence of verbal violence against nursing care employees by patients and their relatives. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 457-461. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024346670]

ŽARGI, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos učencev 7. in 8. razreda osnovne šole do sladkih živil = Relationship between students of 7th and 8th grades to sweet foods. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 462-466, ilustr. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024346926]

MILIČ, Kaja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Etične dileme medicinskih sester pri izvajanju zdravstvene oskrbe v enotah intenzivne terapije = Nurses' ethical dilemmas in providing health care in intensive care units. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 81-86. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024311598]