2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2009

OBAD, Anita, STOJANOVIĆ, Urška, KOBENTAR, Radojka. Tretje življensko obdobje : kaj berejo starostniki? = The third life period : what do the elderly read?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009, str. 49-54. [COBISS.SI-ID 25866713]

MEZEK, Cindy, LIKA, Alisa, KOBENTAR, Radojka. Prisotnost bolečine v življenju starostnika = Presence of the pain in the life of an elderly. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009, str. 126-132. [COBISS.SI-ID 25866969]

LAZAR, Sonja, GRLICA, Suzana, KOBENTAR, Radojka. Kaj starostnike moti v zdravstveni negi = What bothers/annoys the elderly about nursing car. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009, str. 152-157. [COBISS.SI-ID 25867225]  

ZAMAN, Mija, JELENC, Veronika, KOBENTAR, Radojka. Uporaba sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije med starostniki = Usage of the modern information communication technology in the elderly. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009, str. 256-264. [COBISS.SI-ID 25867481]

KIČIN, Admira, KAUČIČ, Boris Miha. Poklicna molčečnost in varovanje osebnih podatkov o pacientu = Professional discretion/secrecy and protection of the patient's personal data. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009, str. 164-171. [COBISS.SI-ID 63113729]

SATLER, Manja, REBOLJ, Aneta, SEJDOVIČ, Alma, KAUČIČ, Boris Miha. Zadovoljstvo študentov z mentorstvom na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice = Satisfaction of the students with mentoring at the College of nursing Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009, str. 192-198. [COBISS.SI-ID 63116033]

SEDEJ, Tilen, KAUČIČ, Boris Miha. Stres na delovnem mestu reševalca v Zdravstvenem domu Idrija = Stress at work place of the paramedics at the Health centre Idrija. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009, str. 235-241. [COBISS.SI-ID 63115521]

ČEH, Martin, KAUČIČ, Boris Miha. Poznavanje in odnos medicinskih sester do zbornice - zveze : primer Reševalna postaja Ljubljana = Nurses' attitude to chamber - association and their understanding of its purposecase study : Emergency unit Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009, str. 242-248. [COBISS.SI-ID 63115265]