2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2017

BUČAN, Eva, BREGAR, Branko. Razširjenost novih psihoaktivnih snovi pri študentih dveh skrbstvenih poklicev = The prevalence of new psychoactive substances among students at two caring professions. V: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 [COBISS.SI-ID 1024201262].

BITENC, Patricia, CANKAR, Tina, BERNOT, Marjana. Ocena potreb pacientov v paliativni oskrbi = Assessment of patients needs in palliative care. V: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 [COBISS.SI-ID 1024201518].  

KADENŠEK, Klavdija, BREGAR, Branko. Življenjski slog posameznikov zasvojenih s prepovedanimi drogami in vloga medicinskih sester pri obravnavi posameznikov = Lifestyle of substance abusers and the role of nurses in their treatment. V: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 [COBISS.SI-ID 1024201774].

MUMINOVIĆ, Samir, BREGAR, Branko. Predbolnišnično okolje in uporaba prisilnih ukrepov = Prehospital setting and use of the coercive measures. V: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 [COBISS.SI-ID 1024202030 ].

KUČAN, Marko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališča medicinskih sester v enoti intenzivne terapije do zdravstvene obravnave ob koncu življenja. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 352-256 [COBISS.SI-ID 1024215854].

BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos, znanje in ovire medicinskih sester pri implementaciji na dokazih podprte prakse. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 357-364 [COBISS.SI-ID 1024216110].

HEDŽIĆ, Lejla, SKELA-SAVIČ, Brigita. Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 365-370 [COBISS.SI-ID 1024216366].

OBLAK, Tina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 384-391 [COBISS.SI-ID 1024217134].

KRNEL, Tilen Tej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje istospolno usmerjenih z zdravstvom. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 392-398 [COBISS.SI-ID 1024217390].

GODEC, Barbara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Uspešnost programa Reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 405-410 [COBISS.SI-ID 1024217902].

TAVČAR, David, MUSIĆ, Denis, SKELA-SAVIČ, Brigita. Moteči dejavniki, ki vplivajo na odklone pri pripravi in dajanju zdravil. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 411-416 [COBISS.SI-ID 1024218158].

ILIEVSKI, Adrijana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje študentov zdravstvene nege o osebni varovalni opremi. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 424-428 [COBISS.SI-ID 1024218670].

MIKEZ, Nataša, LEVIČNIK, Nežka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stres in sindrom izgorelosti zaposlenih v zdravstveni negi v Enoti za intenzivno psihiatrično terapijo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017, str. 429-435 [COBISS.SI-ID 1024218926].

ŠULER, Jerneja. Poznavanje promocije zdravja na delovnem mestu pri zaposlenih v različnih podjetjih. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 371-376 [COBISS.SI-ID: 1024216622].

FILIPIČ, Jerneja; DEŽMAN ZMERZLIKAR, Barbara. Uspešnost zdravstveno vzgojnih delavnic in zadovoljstvo udeležencev Centra za krepitev zdravja Vrhnika V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 377-383 [COBISS.SI-ID: 1024216878].

ARNEŽ, Maruša; BADIĆ, Nina. Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 399-404 [COBISS.SI-ID: 1024217646].

ČESEN, Karmen; ZUPANC, Katja. Stališča in poznavanje področja dela v referenčni ambulanti družinske medicine s strani študentov druge stopnje programov Zdravstvena nega in Promocija zdravja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 417-423 [COBISS.SI-ID: 1024218414].

BLATNIK, Brigita, JERMAN GRAŠIČ, Nataša. Uporaba prehranskih dopolnil v nosečnosti = Usage of dietary supplements during pregnancy. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 436-443 [COBISS.SI-ID: 1024219182].

KOŠEC, Alma; CIMBOLA, Klaudija. Ozaveščenost pacientov o protektivni protiosteoporotični dieti. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 444-450 [COBISS.SI-ID: 1024219438].

ARNEJŠEK, Lev; KASUMOVIĆ, Benjamina. Zajtrkovanje in gibanje osnovnošolskih otrok v Tržiški regiji. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, str. 451-459 [COBISS.SI-ID: 1024219694].