2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2020

ERŽEN, Mojca, GRUM, Vida, SEVER, Barbara, URANKAR, Tinkara, POŽUN, Gal, ZADNIKAR, Monika. Vpliv vadbe v vodi na bolečine v križu = The influence of exercise in the water on back pain. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 13. mednarodna znanstvena konferenca, 24. september 2020, ZOOM = 13th International Scientific Conference, 24th September 2020, ZOOM : odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih strokah - 2020, mednarodno leto medicinskih sester in babic = responsibilities of health policy-makers and managers for the retention and development of nurses and other healthcare professionals - 2020: International year of the nurse and the midwife. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2020. Str. 229-235, ilustr. ISBN 978-961-6888-47-9. https://www.fzab.si/uploads/file/2020_FZAB_%2013_MZK_zbornik_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 31170819] 

LAVTIŽAR, Jana, GRMEK-KOŠNIK, Irena. Sprejemanje informacij o kolonizaciji z bakterijo Staphylococcus aureus, odporno proti meticilinu : doživljanje in izkušnje pacientov = Receiving pieces of information about colonization with methicillin-resistant Staphylococcus aureus positive : patients experience. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 13. mednarodna znanstvena konferenca, 24. september 2020, ZOOM = 13th International Scientific Conference, 24th September 2020, ZOOM : odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih strokah - 2020, mednarodno leto medicinskih sester in babic = responsibilities of health policy-makers and managers for the retention and development of nurses and other healthcare professionals - 2020: International year of the nurse and the midwife. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2020. Str. 54-61. ISBN 978-961-6888-47-9. https://www.fzab.si/uploads/file/2020_FZAB_%2013_MZK_zbornik_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 34874627]

KRNEL, Tilen Tej. Upoštevanje načel Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije v praksi : kvalitativna opazovalna raziskava urgentne ambulante = Code of ethics compliance : an ethnographic study of an emergency department. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 13. mednarodna znanstvena konferenca, 24. september 2020, ZOOM = 13th International Scientific Conference, 24th September 2020, ZOOM : odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih strokah - 2020, mednarodno leto medicinskih sester in babic = responsibilities of health policy-makers and managers for the retention and development of nurses and other healthcare professionals - 2020: International year of the nurse and the midwife. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2020. Str. 23-29, ilustr. ISBN 978-961-6888-47-9. https://www.fzab.si/uploads/file/2020_FZAB_%2013_MZK_zbornik_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 34873347]

POGAČNIK, Nina, POGAČNIK, Matej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje kategorizacije pacientov pri medicinskih sestrah : pilotna raziskava = Nurse understanding of patient classification system : a pilot study. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 13. mednarodna znanstvena konferenca, 24. september 2020, ZOOM = 13th International Scientific Conference, 24th September 2020, ZOOM : odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih strokah - 2020, mednarodno leto medicinskih sester in babic = responsibilities of health policy-makers and managers for the retention and development of nurses and other healthcare professionals - 2020: International year of the nurse and the midwife. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2020. Str. 166-173. ISBN 978-961-6888-47-9. https://www.fzab.si/uploads/file/2020_FZAB_%2013_MZK_zbornik_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 31159555] 

JOVANOVIĆ, Maja, LONČAR, Nika, PUŠAR, Klara, SPAHIČ, Tajda, ZUPANČIČ, Špela, ZADNIKAR, Monika. Fizioterapija pri slabi drži šolskih otrok. V: PETELIN, Ana (ur.), SKOČIR, Helena (ur.). Raziskovanje za zdravje, zdravje za znanje : 12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov z recenzijo. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 225-230, ilustr. ISBN 978-961-293-010-3, ISBN 978-961-293-011-0. DOI: 10.26493/978-961-293-010-3. [COBISS.SI-ID 28430339]

MUSAR KUMER, Tjaša, FATIĆ, Denis, IVANOV, Denish, TRSTENJAK, Uroš, ZADNIKAR, Monika. Pomen fizioterapevtskih metod v športu - nogomet : pregled literature. V: PETELIN, Ana (ur.), SKOČIR, Helena (ur.). Raziskovanje za zdravje, zdravje za znanje : 12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov z recenzijo. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 161-166, ilustr. ISBN 978-961-293-010-3, ISBN 978-961-293-011-0. DOI: 10.26493/978-961-293-010-3. [COBISS.SI-ID 28443907]

TOMINC, Tina, HUDOBIVNIK, Blaž, REPANŠEK TAVČAR, Zdenka, KUDICH, Elvis, BIZJAK, Špela, ZADNIKAR, Monika. Promocija zdravja pri delu in fizioterapija. V: PETELIN, Ana (ur.), SKOČIR, Helena (ur.). Raziskovanje za zdravje, zdravje za znanje : 12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov z recenzijo. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 143-149, ilustr. ISBN 978-961-293-010-3, ISBN 978-961-293-011-0. DOI: 10.26493/978-961-293-010-3. [COBISS.SI-ID 30903555]

GODEŠA, Katarina, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Uporabnost ocenjevalnih lestvic v enoti intenzivne terapije. V: PETELIN, Ana (ur.), SKOČIR, Helena (ur.). Raziskovanje za zdravje, zdravje za znanje : 12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov z recenzijo. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 291-297, ilustr. ISBN 978-961-293-010-3, ISBN 978-961-293-011-0. DOI: 10.26493/978-961-293-010-3. [COBISS.SI-ID 28406019]

MADJAR, Lucija, BERGANT, Monika, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stres pri zaposlenih v urgentnem kirurškem bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana : interpretativna analiza mnenj. V: PETELIN, Ana (ur.), SKOČIR, Helena (ur.). Raziskovanje za zdravje, zdravje za znanje : 12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov z recenzijo. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 285-289, ilustr. ISBN 978-961-293-010-3, ISBN 978-961-293-011-0. DOI: 10.26493/978-961-293-010-3. [COBISS.SI-ID 28368899]

KRAJNC, Filip, KADIVEC, Saša. Odnos diplomiranih medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi. V: PETELIN, Ana (ur.), SKOČIR, Helena (ur.). Raziskovanje za zdravje, zdravje za znanje : 12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov z recenzijo. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 377-383, ilustr. ISBN 978-961-293-010-3, ISBN 978-961-293-011-0. DOI: 10.26493/978-961-293-010-3. [COBISS.SI-ID 28409859]