2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2012

AŽMAN, Monika. Pomanjkanje medicinskih sester na trgu delovne sile: vzroki in posledice = Shortage of the registered nurses on the labor market: causes and consequences. V: Zbornik predavanj z recenzijo / 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe, 7. - 8. junij 2012 = 5th International Scientific Conference Quality Health Care Treatment in the Framework of Education, Research and Multiprofessional Collaboration - Towards the Health of Individuals and the Society, 7th - 8th June 2012, Ljubljana, Slovenia. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego = College of Nursing, 2012. - ISBN 978-961-6888-01-1. - Str. 192-200.[COBISS.SI-ID 70472193]
 
PETKOVŠEK Gregorin, Romana. Komunikacija kot pomemben del vodenja zaposlenih = Communication as an important part of managing employees. V: Zbornik predavanj z recenzijo / 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe, 7. - 8. junij 2012 = 5th International Scientific Conference Quality Health Care Treatment in the Framework of Education, Research and Multiprofessional Collaboration - Towards the Health of Individuals and the Society, 7th - 8th June 2012, Ljubljana, Slovenia. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego = College of Nursing, 2012. - ISBN 978-961-6888-01-1. - Str. 210-222. [COBISS.SI-ID 70472449]

KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela. Spoprijemanje s stresom in izgorelost medicinskih sester = Coping with stress and burnout among nurses. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 311-318. [COBISS.SI-ID 70473473]

ZURC, Joca, BAHUN, Mateja. Analiza učnih priprav metodike zdravstvene vzgoje pri študentih Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice: izhodišča za nove pristope pri proučevanju zdravstvene vzgoje = Analysis of students' teaching planes for health education in College of Nursing Jesenice: starting points for new health education teaching strategies. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 339-346. [COBISS.SI-ID 70474497]

VRTAČNIK, Katarina, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Aplikacija teorije Dorothee Orem v procesu zdravstvene oskrbe kroničnega pacienta v referenčni ambulanti = Aplicaton of Orem self-care model in the nursing care of chronic patients in model practices. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.). Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012, str. 130-138. [COBISS.SI-ID 72654849]

GORJUP POŽENEL, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prehranska ogroženost starostnikov v domskem varstvu = Nutritional risk in an elderly home. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.). Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012, str. 122-129. [COBISS.SI-ID 72654593]

ROMIH, Karmen, PREBIL, Andreja, PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga kliničnega mentorja pri razvoju etičnih vrednot študenta zdravstvene nege = Role of clinical mentor in the development of student's ethical values in nursing care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 139-145. [COBISS.SI-ID 70471681]

AHAČIČ, Maruša, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Stopnja znanja medicinskih sester o vodenju pacienta na trajnem zdravljenju s kisikom na domu in zadovoljstvo pacientov z izvedeno zdravstveno vzgojo = Health care of patients on long term oxygen therapy and patient satisfaction. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 379-385. [COBISS.SI-ID 70475009]

BOŽIĆ, Josip, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen informiranosti pacienta s pooperativno bolečino pri uporabi kontinuirane epiduralne analgezije = The importance of informing a patient with postoperative pain when using continous epidural analgesia. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 386-394. [COBISS.SI-ID 70475265]

MEDVEDŠEK ZAKOJČ, Vesna, SKELA-SAVIČ, Brigita. Kakovost dokumentiranja perifernega venskega kanala = Quality of peripheral iv access documentation. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 419-427. [COBISS.SI-ID 70475777]

MIMIĆ, Alenka, SIMONIČ, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje koncepta "umiranja z dostojanstvom" pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi = "Dying with dignity" - the palliative care nurse's understanding of this concept. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 469-476. [COBISS.SI-ID 70476801]

BLAŽEVIĆ, Barbara, POŽEK, Miha, ĆURGUZ, Maja, ZUPANC, Tilen, MUSTAR, Marko, TAVČAR, Mateja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Znanje študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice o nedovoljenih drogah in odvisnosti od interneta = Knowledge of the student's from College of Nursing Jesenice about illegal drugs and internet addiction. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 199-205. [COBISS.SI-ID 70160385]

ROMIH, Karmen, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SIVEC, Gordana. Analiza kritičnih mnenj študentov zdravstvene nege na kliničnem usposabljanju na Oddelku za zdravstveno nego Splošne bolnišnice Jesenice = Analyses of critical opinions of students of nursing care in clinical practice on nursing care ward in General Hospital in Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 326-331. [COBISS.SI-ID 70473729]

PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, ROMIH, Karmen. Spodbujanje zdravega življenjskega sloga študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice = Promoting a healthy lifestyle of students at College of Nursing Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 332-338. [COBISS.SI-ID 70474241]

KNAVS, Andreja, ŠKUDNIK, Živa, ŠPENGER, Viktorija, ROZMAN, Tjaša, POGAČNIK, Špela, PIVAČ, Sanela. Uporaba alkohola in tobaka med študenti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice = Alcohol and tobacco use in students of the College of Nursing Jesenice. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 225-231. [COBISS.SI-ID 70161153]

POŽEK, Miha, TAVČAR, Mateja, LESKOVIC, Ljiljana. Klinično usposabljanje v domu starejših občanov: ocena študentov = Clinical training in nursing homes: student's perspective. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 233-239. [COBISS.SI-ID 70161665]

FILIPOVIČ, Zorica, KOBENTAR, Radojka. Stres zaposlenih v zdravstveni negi ob neželenih dogodkih = Stress of employees in nursing care at adverse events. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 243-251. [COBISS.SI-ID 74801921]

BOLJTAR, Irena, KOBENTAR, Radojka. Biografska metoda dela v zdravstveni negi = Biographical method in nursing care. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 327-335. [COBISS.SI-ID 74802177]

HOJSAK, Nina, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Zdravljenje in odnos družbe do neplodnosti z vidika neplodnega para = Treatment and society relationship to the infertility in terms of infertile couple. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 337-343. [COBISS.SI-ID 70162689]