2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2016

BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki tveganja za padce pacientov v bolnišničnem okolju na področju duševnega zdravja = Risk factors for falls of patient in mental health. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 91-97 [COBISS.SI-ID 1024161838].

LAVTIŽAR, Jana, SIVEC, Gordana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Doslednost razkuževanja rok po metodi 5. trenutkov za higieno rok v Splošni bolnišnici Jesenice = Compliance on hand hygiene (five steps of who) in Jesenice General Hospital. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 112-120 [COBISS.SI-ID 1024162350].

ISTENIČ, Ana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravljenje raka materničnega vratu z brahiradioterapijo : doživljanje žensk = Brachyradiotherapy for cervical cancer : women's experience. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 168-175 [COBISS.SI-ID 1024163118].

DEMŠAR, Andreja, LALJEK, Darko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki, ki so povezani s stresom pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih v Pediatrični kliniki Ljubljana = Factors associated with stress among nurses and medical technicians at University Children's Hospital. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 199-207 [COBISS.SI-ID 1024163630].

HROVAT, Nina, TOMAŽEVIČ, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vprašanje stigme o duševni bolezni med srednješolci dveh srednjih šol v gorenjski regiji = The question about stigma of mental illness among high school students in two high schools in the Gorenjska region. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 232-239 [COBISS.SI-ID 1024163886].

ČAUŠEVIĆ, Majda, SKELA-SAVIČ, Brigita. Uporaba nefarmakoloških metod za lajšanje bolečine pri bolnikih obolelih z rakom = Use of non-pharmacological methods for pain relief in cancer patients. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 261-267 [COBISS.SI-ID 1024164142].

MURATOVIĆ, Adelaida, AVŠIČ, Anja, RADIĆ, Snežana, STENOVEC, Anja, KRANJC, Jerca, NOVAK, Ines, PIVAČ, Sanela, PESJAK, Katja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov Fakultete za zdravstvo Jesenice = Professional values through the eyes of the students of the Faculty of Health Care Jesenice. V: Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved / [urednika Danica Železnik, Uroš Železnik]. - Slovenj Gradec : Visoka šola za zdravstvene vede, 2016. - ISBN 978-961-93711-4-5 [COBISS.SI-ID 1024169518].