2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2013

PEPIĆ, Julijana, POVŠNAR, Erika, ZURC, Joca. Zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre v ginekološkem dispanzerju = The work of the nurse in health education in gynecological dispensary. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 283-289. [COBISS.SI-ID 74782721]

PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, HRIBAR, Katja, VIDMAR, Gaj. Ali lahko tudi s pomočjo testa funkcijske neodvisnosti pacienta napovemo njegovo ogroženost za nastanek razjede zaradi pritiska? = Can we predict the patient's risk of developing pressure sores with the functional independence measure test?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 242-250. [COBISS.SI-ID 74781697]

ŽITNIK ŠIRCELJ, Metka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga diplomirane medicinske sestre na odnos in razumevanje bolezni pri novo odkritih bolnikih s KOPB v referenčni ambulanti = Role of a registered nurse at a reference outpatient clinic in the attitude of patients newly diagnosed with COPD towards the disease and their understanding of it. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 309-316. [COBISS.SI-ID 74783489]

ZUPANC, Breda
, SKELA-SAVIČ, Brigita. Potrebe po znanju o paliativni oskrbi v domovih za starejše občane in kliničnem oddelku za travmatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana = The needs for knowledge on palliative care in nursing homes and in the Clinical department of traumatology, University medical center Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 251-259. [COBISS.SI-ID 74782209]

TOMAN, Branka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje in pomen duhovnosti in duhovne oskrbe v paliativni zdravstveni negi = Understanding spirituality and spiritual care and their role in palliative care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 228-233. [COBISS.SI-ID 74781185]

GIANINI, Ana, BRATINA, Nataša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ocena poznavanja vodenja sladkorne bolezni ob razširjeni letni kontroli pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 = The assessment of knowledge of diabetes management with expanded annual monitoring in children and adolescents with type 1 diabetes. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 196-205. [COBISS.SI-ID 74780929]

TRČEK, Marija, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje starostnikov s padci = Older people's experiences of falls. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 176-182. [COBISS.SI-ID 74780673]

KOBAL, Katja, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Prepoznane vloge diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu = Recognised roles of the community nurse in health care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 106-114. [COBISS.SI-ID 74779393]

ČEH, Martin, KLEMENC, Darinka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Profesionalna identiteta zaposlenih v reševalni službi ZD Kranj in UKC Ljubljana = Professional identity of employees in emergency medical services at the Kranj Health Centre and the Ljubljana University Medical Centre. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. 58-64. [COBISS.SI-ID 74799617]

SREDANOVIĆ, Alenka, MEŽIK-VEBER, Marija, SKELA-SAVIČ, Brigita. Raziskava o vodenju pooperativne bolečine na primeru kirurškega oddelka = Research on the management of postoperative pain in a department of surgery. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. str. 272-279. [COBISS.SI-ID 74800385]

VUJANOVIČ, Valerija, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstveno vzgojno delo v okulistični ambulanti na primeru zdravljenja sive mrene = Health and educational work at an eye clinic in the event of cataract treatment. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. 353-361. [COBISS.SI-ID 74800897]

KOPUŠAR, Nejc, MEŽIK-VEBER, Marija, STRAUNIK, Miroslava. Pacientovo doživljanje stresa v predoperativnem obdobju = The patient's experience of stress during the preoperative period. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. 150-157. [COBISS.SI-ID 74800129]

STANIČ, Karel, FINK, Andrej. Vpliv tima nujne medicinske pomoči na poklicne aktivnosti članov = The effect of emergency medical services on the professional activity of members. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. str. 288-296. [COBISS.SI-ID 74800641]