2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2010

ROMIH, Karmen, MEŽIK-VEBER, Marija, PIVAČ, Sanela. Propedevtični program na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice - ustreznost obsega in vsebin = Propedeutic program on College of nursing Jesenice - relevance of vulume and contents. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ZURC, Joca (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010, str. 215-223. [COBISS.SI-ID 65713409]

PIVAČ, Sanela, MACURA, Nada. Vloga medicinske sestre pri zdravstveni negi pacienta z akutnim alkoholnim opojem = The role of the nurse in nursing care of patients with alcohol intoxicating. V: AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo, Bled, 13. oktober 2010. Sindrom odvisnosti od alkohola - diagnostični in terapevtski vidiki : zbornik prispevkov z recenzijo, Bled, 13. oktober 2010. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2010, str. 210-216. [COBISS.SI-ID 65901569]

VRAŽIČ, Zvezdana. Vloga družinskih determinant na gibalne in prehranjevalne navade otrok in mladostnikov s preveliko telesno težo = Role of family-related determinants on eating habits in overweight children and young adults. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ZURC, Joca (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing / 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 314-322. [COBISS.SI-ID 67273473]  

PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost študentov pri študijskem procesu na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice = Factors influencing the performance of the College of Nursing Jesenice students. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ZURC, Joca (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing / 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 372-381. [COBISS.SI-ID 65715457]

BAHUN, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Nekateri elementi kakovosti življenja pacientov s sladkorno boleznijo = Selected quality of life elements in diabetic patients. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ZURC, Joca (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing / 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 323-331. [COBISS.SI-ID 65714433]

KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Stališča medicinskih sester do zagotavljanja kakovosti v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Jesenice = Nurses'opinions on ensuring the quality of nursing at Jesenice General Hospital. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ZURC, Joca (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing / 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 386-394. [COBISS.SI-ID 65715713]

TORKAR, Tanja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomembni akterji pri promoviranju zdravja v šoli : primer zdravih šol v Gorenjski regiji = Important operators in school health promotion : an example of health promoting schools in the Gorenjska region. V: BOBNAR, Albina (ur.), VETTORAZZI, Renata (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj na zdravstvenem področju : zbornik predavanj z recenzijo. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, 2010, str. 317-325. [COBISS.SI-ID 65160961]

URŠIČ, Beti, FILEJ, Bojana, KAUČIČ, Boris Miha. Vrednote študentov zdravstvene nege = Values held by nursing students. V: BOBNAR, Albina (ur.), VETTORAZZI, Renata (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj na zdravstvenem področju : zbornik predavanj z recenzijo. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, 2010, str. 76-86. [COBISS.SI-ID 65161217]

MEZEK, Cindy, REBOLJ, Aneta, ZURC, Joca. Medgeneracijsko sodelovanje v promociji zdravja : ugotovitve prehranskih in gibalnih navad starostnikov = Intergenerational cooperation in health promotion : nutritional habits and exercise regime of the elderly. V: BOBNAR, Albina (ur.), VETTORAZZI, Renata (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj na zdravstvenem področju : zbornik predavanj z recenzijo. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, 2010, str. 117-129. [COBISS.SI-ID 65160705]

TRILER, Andreja, PREBIL, Andreja, FILEJ, Bojana. Asertivno komuniciranje v zdravstveni negi = Assertive communication in nursing. V: BOBNAR, Albina (ur.), VETTORAZZI, Renata (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj na zdravstvenem področju : zbornik predavanj z recenzijo. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, 2010, str. 31-38. [COBISS.SI-ID 65160193]

POŽEK, Miha, ROMIH, Karmen, FILEJ, Bojana. Lik študenta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, poudarek na bontonu = Students of the College of nursing Jesenice and etiquette. V: BOBNAR, Albina (ur.), VETTORAZZI, Renata (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj na zdravstvenem področju : zbornik predavanj z recenzijo. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, 2010, str. 67-75. [COBISS.SI-ID 65160449]

NOVAK, Vesna, MEŽIK VEBER, Marija, FILEJ, Bojana. Kajenje med študenti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice = Student smoking at the College of nursing Jesenice. V: BOBNAR, Albina (ur.), VETTORAZZI, Renata (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj na zdravstvenem področju : zbornik predavanj z recenzijo. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, 2010, str. 337-346. [COBISS.SI-ID 65216769]

ŠKRBINA, Vanja, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Življenjski slog medicinskih sester, ki opravljajo večizmensko in enoizmensko delo na Onkološkem inštitutu = Lifestyle of nurses who work one and three shift work at the Oncological institute. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ZURC, Joca (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing / 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 247-255. [COBISS.SI-ID 65713153]

PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Fantomski občutek/bolečina kot dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja pacientov po amputaciji spodnjega uda = Phantom sensation/pain as a factor which has an influence on quality of life at the patients after lower limb amputation. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ZURC, Joca (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing / 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 332-341. [COBISS.SI-ID 65714689]

MEDJEDOVIĆ, Sabina, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Medpoklicno sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki na Onkološkem inštitutu v kirurški enoti = Inter-professional cooperation between nurses and doctors in the surgical unit at the Institute of Oncology. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ZURC, Joca (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing / 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 395-402. [COBISS.SI-ID 65716225]

ZADNIK, Barbara.  Znanje medicinskih sester v zvezi z zaščitnimi sredstvi in pomenom izolacije pri obravnavi pacientov s tuberkulozo v KOPA Golnik = Nurses' knowledge on protective gear anf the importance of isolation in the treatment of tuberculosis in patients at the University clinic Golnik.  V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ZURC, Joca (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing / 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 293-301. [COBISS.SI-ID 27590873]