Poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik je lep in dinamičen poklic, ki ga odlikuje skrb za sočloveka in prinaša veliko osebnega zadovoljstva. Medtem, ko so v drugih evropskih državah v zdravstveni negi večinoma že zaposleni kadri z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, v Sloveniji še vedno prevladuje srednješolska izobrazba (tehnik zdravstvene nege, srednja medicinska sestra). Zato so potrebe zdravstvenih zavodov po zaposlovanju diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov prisotne in bodo v naslednjih letih še naraščale, saj demografska slika staranja populacije in naraščanje kroničnih obolenj vodijo v vedno večje potrebe po visokostrokovnih kadrih v zdravstveni negi.

Prepričani smo, da bodo vašo generacijo diplomantov (boste med njimi tudi vi?) zdravstvene ustanove čez tri leta sprejele z odprtimi rokami. Še zlasti, ker vedo, da iz naše šole prihajajo vrhunsko usposobljeni in motivirani posamezniki, ki znajo in želijo delati s pacienti, so usposobljeni za sodelovanje v postopkih diagnostike in zdravljenja pacientov, lajšanja simptomov bolezni in stranskih učinkov zdravljenja ter krepitev pacientove neodvisnosti v osnovnih življenjskih aktivnostih. Ob tem pa nenehno - v času bolezni in zdravja, od rojstva, pa vse do smrti - v skrbi za posameznike, kot glasniki zdravja vstopajo tudi v njihove družine in širšo družbo. S ciljem spodbujanja zdravega načina življenja in preprečevanja bolezni lahko diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik prevzema tudi aktivno vlogo zagovornika, svetovalca, učitelja, vodje, raziskovalca, sooblikovalca zdravstvene politike in zdravstvenih sistemov.